Impact Smart Mobility op sector

De impact van Smart Mobility op de alledaagse business in de automotive sector is enorm. Automotive Insiders vertaalt deze veranderingen naar de business van alledag. Op welke manier anticipeert de overheid en welke mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen bieden de veranderingen? Deze en veel andere vragen komen aan de orde op het event van 17 februari op De Landgoederij in Bunnik.

Voor de overheid ligt er de schone taak te anticiperen op de ontwikkelingen. Zij laat zich adviseren door het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KIM). Namens het KIM zal Taede Tillema de impact van zelfrijdende voertuigen en het verkeer- en vervoersysteem van de toekomst bespreken.
Bram Hendrix, verbonden aan AutomotiveNL, zal aangeven wat de impact is voor de verschillende sectoren binnen de branche. Wat zijn de consequenties en hoe kun je er op reageren?
Namens het TNO heeft Marieke Martens onderzoek verricht naar de impact die de nieuwe veiligheidssystemen hebben op het rijgedrag van de bestuurder van de auto. In welke mate zijn deze systemen nog hanteerbaar voor de gebruiker en wat is de verantwoording van het bedrijf dat de auto beschikbaar stelt of aflevert? Peter Mulder van het GfK zal een toelichting geven op de houding en verwachtingen van de consument.
“Beamrz is het eerste initiatief dat op basis van real time data een mobiliteit oplossing biedt die volledig vraag gestuurd is en volledig in dienst van de gebruiker staat”, aldus initiatiefnemer Maarten Neeskens. “Bovendien biedt het een oplossing voor alle ongebruikte assets die de sector rijk is”.

Op de bijeenkomst zal Maarten het nieuwe initiatief dat binnenkort live gaat, toelichten.

De bijeenkomst wordt geleid door Gert Huizing en Ric van Vugt. Klik hier om in te schrijven of het complete programma te bekijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.