Jonge diesels en hybrides massaal naar buitenland

In Nederland worden veel jonge dieselauto’s en oldtimers naar het buitenland geëxporteerd maar ook redelijk nieuwe gebruikte hybride en elektrische auto’s. Dit blijkt uit het rapport In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark van TNO.

De Nederlandse overheid stimuleert de verkoop van schone en zuinige auto’s waardoor het autopark steeds schoner en zuiniger wordt. De nieuwverkoop bestaat inmiddels voor een groot deel uit (zeer) zuinige auto’s. De milieueffecten van het wegverkeer worden echter niet alleen bepaald door de instroom van nieuwe auto’s. Ook de import en export van gebruikte auto’s hebben een grote doorwerking.

Er is echter een aanzienlijke export van gebruikte auto’s waardoor inmiddels een tweedeling in het autobezit waarneembaar is. Dieselauto’s en andere voertuigen voor de zakelijk markt, worden voor een groot deel al op jonge leeftijd geëxporteerd. De eerste piek in deze export ligt sinds 2010 bij vier jaar maar daarna verdwijnt het grootste deel van de zakelijke auto’s alsnog naar het buitenland. Daartegenover staan benzineauto’s in privébezit, die ongeveer 17 jaar mee gaan en hoofdzakelijk worden gesloopt nadat verschillende eigenaren erin gereden hebben.

Oldtimers

Inmiddels is Nederland ook een exportland voor oldtimers. Sinds eind 2012 is de import van oldtimers omgeslagen in een export van oldtimers. Hybride voertuigen in de zakelijke markt lijken de trend te volgen van dieselvoertuigen in dezelfde markt. Zo zijn er in 2014 tot en met april 1.118 Toyota Priussen geëxporteerd. Dat is te verklaren uit het feit dat in Nederland het allerhoogste aantal Priussen is verkocht van alle EU-landen. De helft is al voor het zesde jaar geëxporteerd. De maatregelen op aanschaf van nieuwe voertuigen voor zakelijke gebruik hebben slechts een beperkte doorwerking op de milieueffecten van het wegverkeer in de toekomst vanwege de export.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.