Kwart huishoudens bezit geen motorvoertuig

In 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens (27 procent) was in 2016 geen enkel motorvoertuig aanwezig. Hieronder wordt verstaan een (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor dan wel bestelauto.

Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inkomensafhankelijk

Het bezit van een motorvoertuig blijkt samen te hangen met het inkomensniveau. Huishoudens in de laagste inkomensklasse hebben vaker geen motorvoertuig dan huishoudens in een hogere inkomensklasse. Zo had 46 procent in de laagste inkomensklasse geen motorvoertuig. 27 procent had niet eens een rijbewijs. In de hoogste inkomensklasse was in vrijwel elk huishouden een motorvoertuig aanwezig. motorvoertuigenbezit

Stad versus platteland

Huishoudens zonder motorvoertuig zijn vooral te vinden in de zeer sterk stedelijke gemeenten. Voor alle inkomensklassen geldt: hoe meer verstedelijkt een gemeente is, des te groter is het aandeel huishoudens zonder motorvoertuig. Van de huishoudens met een laag besteedbaar inkomen in zeer sterk verstedelijkte gebieden had 63 procent geen motorvoertuig, in de niet stedelijke gebieden was dat 27 procent. Bij huishoudens met een hoog besteedbaar inkomen in niet stedelijke gebieden was het aandeel zonder motorvoertuig met 2 procent het kleinst.  

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3590 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters