Lakverbruik blijft dalen

De stand van zaken in de schademarkt wordt zichtbaar door de zogenaamde CEPE-cijfers, een datapool waar grote lakfabrikanten hun verkochte lakvolumes melden. De resultaten hiervan komen niet vaak naar buiten, maar op IBIS kwam toch een beetje van deze data bovendrijven. Aftersales Magazine filterde de Nederlandse cijfers eruit.

Uit deze cijfers is duidelijk te herleiden dat het volume sinds 2009 flink is afgenomen. De economische situatie en sterk verbeterde infrastructuur, zijn de belangrijkste oorzaken hiervan. Daarnaast zijn lakfabrikanten met hun diverse klantennetwerken bezig (geweest) om door een grotere efficiency in het werkproces, het lakverbruik te verlagen. Dat heeft natuurlijk effect op de kosten (lagere schadelast), maar betekent ook een lagere belasting van het milieu. Een ander aspect is het veranderende schadebeeld. Er komen minder grotere totaalschades in de werkplaats.

Vooral de sterke afzetdaling van 9,8 procent van 2013 ten opzichte van 2012 is opvallend. Ten opzichte van 2009 is de daling 31,5 procent (bijna 5,9 miljoen liters aan basis- en blanke lakken, verdunners, primers en dergelijke). Alleen gekeken naar de basis- en de blanke lakken, gaat het om een volumedaling van ruim 1,1 miljoen liter, dat betekent een min van 24,4 procent. De reden voor het verschil tussen beide dalingen (zowel in liters als percentage) is onder andere dat het aandeel watergedragen lakken sterk is gestegen. Dat heeft geleid tot een afnemend gebruik van verdunners.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1818 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *