Lakverbruik daalt gestaag

Het dalende lakverbruik is niet alleen aan de economische omstandigheden te wijten. Vooral ook in technisch opzicht wordt bewust aangestuurd op een lager lakvolume per reparatie. Uit cijfers van grote lakfabrikanten, samen goed voor ongeveer 90 procent van de lakleveranties in ons land, blijkt dat het lakverbruik structureel daalt.

De lichte opleving in de eerste kwartalen van 2008 en 2011 heeft onder andere te maken met extremere weersomstandigheden (zoals forse hagelbuien) die voor een hoger werkaanbod zorgden. Maar over het algemeen daalde de totale autolakkenplas (personen- en bedrijfswagens) van bijna 5,3 miljoen liter in 2006, naar iets meer dan 4 miljoen liter in 2011.

Voor dit jaar gaan diverse marktpartijen uit van een verdere lichte daling naar 3,9 miljoen liter. De grote lakfabrikanten BASF, PPG, Dupont en Akzo zijn ongeveer goed voor 90 procent van deze lakplas. Overigens is deze trend niet exclusief voor Nederland, ook bij op de Belgische markt daalde het lakverbruik fors: van bijna 4,8 miljoen liter in 2006, naar bijna 3 miljoen liter in 2011. Voor dit jaar wordt een afzet van ongeveer 2,8 miljoen liter verwacht.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1832 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *