Minder dealers failliet (update)

Het aantal failliete bedrijven in Nederland komt met 6.987 stuks in 2010 veertien procent lager uit dan vorig jaar. Toen gingen door de crisis een recordaantal van ruim 8.000 bedrijven onderuit. Ook in de autobranche loopt het aantal faillissementen terug. Bij autodealers is dit zelfs 56 procent minder. Faillissementen.com heeft de cijfers voor NOS op een rij gezet.

Pim van der Hagen, directeur Credit Tools Online / Faillissementen.com, heeft een verklaring voor de forse afname van het aantal faillissementen bij de dealers: "Een afname zou er sowieso zijn geweest, maar de sterke daling bij de autodealers heeft vooral te maken met het omvallen van Kroymans, vorig jaar april."

Kijkend naar de ontwikkeling van het aantal faillissementen (2010 ten opzichte van 2009) is op jaarniveau een scherpe daling zichtbaar, waarbij aangetekend dat nog niet alle uitspraken (week 52) zijn toegevoegd.

Echter, kijkend naar de ontwikkeling per maand en de detailgegevens valt een groot deel van de scherpe daling te verklaren door het grote aantal failliete Kroymans-vestigingen, eind maart / begin april 2009 en het forse aantal faillissementen in het eerste kwartaal in 2009. De trend in de tweede helft van 2010 is min of meer gelijkblijvend qua aantal bedrijven.

In de financiële- en zorgsector en de makelaardij is ook een sterkte terugloop te zien van het aantal failliete bedrijven. Alleen in de bouwsector zijn dit jaar meer bedrijven failliet gegaan dan in 2009; in totaal 921 nu tegenover 865 in 2009. In heel 2009 lag het faillissementscijfer op 8.150 tegenover 4.257 bedrijven in 2008.

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.