Nederlanders minder bereid tot CO2-reductie

De gemiddelde Nederlander blijkt minder bereid tot maatregelen die de uitstoot van CO2 moeten beperken. Dat blijkt uit een onderzoek door Goodyear en jongerendenktank Think Young. Om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 te kunnen realiseren, moeten de overheden de bestaande regels aanscherpen.

Een derde van de ondervraagden (34,20%) vindt het cruciaal dat de overheid strikte CO2-normen voor auto’s oplegt. Daarmee zijn de Nederlanders heel wat minder bereidwillig dan de rest van West-Europa. In België ziet 45% striktere regelgeving zitten. Ook de Duitsers (51,5%) en de Fransen (46%) scoren hoger.

Opvallend: hoewel inwoners van grote Europese steden het meest geconfronteerd worden met de gevolgen van CO2-uitstoot, zijn zij minder grote voorstanders (34,9%) van extra overheidsinmenging op dat vlak dan inwoners van kleinere steden (48,9%) en dorpen (48,2%).

Niet de generatie die stilstond

Via een studentenwedstrijd willen Goodyear en ThinkYoung de digitale kennisgeneratie een platform geven om haar innovatieve ideeën rond de mobiliteit van 2025 vorm te geven. Het is immers die generatie die het meest belang heeft bij de ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid.

“Ze is er bovendien als de dood voor om gezien te worden als ‘de generatie die stilstond'”, zegt Ine Deknock, woordvoerster van Goodyear Benelux. “Via deze wedstrijd krijgen de jongeren de kans om hun ideeën op papier te zetten. We hopen dat ze de kans grijpen om samen met een panel van experts in debat te treden en na te denken over de fundamentele veranderingen die de mobiliteit zal ondergaan in de volgende decennia.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *