Nog geen akkoord cao tankstations en wasbedrijven

De derde onderhandelingsronde voor de cao Tankstations en Wasbedrijven heeft niet geleid tot een akkoord. Het overleg was volgens Bovag constructief en alle relevante onderwerpen zijn de revue gepasseerd.

Bovag-onderhandelaar Gerlof van Dijk: “Bij een aantal onderwerpen zien wij, en ook de vakbonden, ruimte om afspraken te gaan maken, maar nadere uitwerking is nog wel nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om naleving van de cao, scholing en de omgang met de afspraken uit het landelijke sociaal akkoord. Op gebied van beloning zijn werkgevers en vakbonden elkaar echter nog niet veel genaderd.”

Op basis van de meest recente cijfers hebben Bovag, Beta en vakbonden gesproken over de inkomensontwikkeling van werknemers en de kostenstijgingen voor werkgevers. Bovag en Beta hebben bonden inzicht gegeven in de stijging van werkgeverlasten die ontstaan ten gevolge van verschuivingen van pensioenpremies van werknemers naar werkgevers. Dit naar aanleiding van afspraken in de cao Metaal en Techniek en bij pensioenfonds PMT.

De cao Tankstations en Wasbedrijven volgt  de premieontwikkelingen in de Metaal en Techniek. Bonden hebben gemeld dat ze meer tijd nodig te hebben om het positieve inkomenseffect voor werknemers van deze premieverschuiving voor de branche in kaart te brengen. Deze maand praten Bovag, Beta en vakbonden verder, meldt de Bovagkrant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.