Noorwegen wil verkoopverbod brandstofmotor

De Noorse overheid wil met ingang van 2025 een streep halen door de verkoop van nieuwe auto’s en vrachtwagens die rijden op benzine, diesel of autogas. Vanaf dan is het in de showrooms uitsluitend zero emission wat de klok slaat.

In het parlement tekent zich een meerderheid af van linkse én rechtse partijen voor de milieumaatregel. In het Nationaal Vervoer Plan worden overigens ook de transportsector, scheepvaart en veerdiensten genoemd als emissievrij te maken sectoren.

Hoewel Noorwegen onverminderd in de top-tien staat van olieproducerende landen is het al geruime tijd structureel bezig met een ommezwaai naar niet-fossiele brandstoffen. Relatief gezien worden nu al in Noorwegen de meeste elektrische auto’s van Europa verkocht. Dankzij een reeks van financieel ondersteunende maatregelen is ruim een kwart van het wagenpark er nu volledig elektrisch. Als het voornemen werkelijkheid wordt, betekent dat niet het einde van bestaande benzine- en dieselmodellen in Noorwegen: de op handen zijnde maatregel betreft op dit moment uitsluitend de nieuwverkoop.

In Nederland nam eind maart de Tweede Kamer een PvdA-motie aan die oproept vanaf 2025 in Nederland louter emissieloze auto’s te verkopen. Minister Kamp van Economische Zaken gaf echter korte tijd later aan de motie niet te kunnen uitvoeren. Hij verwees naar Europese regels, die voor de interne markt geen verbod zouden toestaan op de verkoop en parallelimport van voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor. Ook zou de motie haaks staan op het enkele jaren geleden in Nederland gesloten Energieakkoord, waarin het jaar 2035 als ingangstermijn wordt genoemd.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.