Omgevallen boekenkast

Internet is weleens vergeleken, door mensen vele malen beter daarin ingevoerd dan ik ben, met een omgevallen boekenkast. Met inhoud welteverstaan, want al die boeken die na de val over de vloer verspreid liggen, bevatten een keur aan informatie.

Wat waar staat, is niet even snel terug te vinden. Natuurlijk hebben de steeds beter wordende zoekmachines dit effect geprobeerd te verzachten, maar ik ben nog altijd ervan overtuigd dat vrijwel alles op internet aanwezig is. Of het ook is terug te vinden en of het daadwerkelijk klopt, is een geheel ander verhaal.

Tenneco, de moeder van bijvoorbeeld Monroe, heeft de afgelopen jaren de interne informatie bijeengebracht, is aan het vertalen geslagen en een gelikte grafische interface gebouwd. Het resultaat is vanzelfsprekend nooit af, maar wel een lovenswaardige poging om informatie correct, voorzien van duidelijk beeld en toegankelijk voor een ieder op een eenduidige manier te presenteren. Voor een ieder, dus journalisten en de monterende klanten van Monroe, maar ook scholieren en consumenten. Ja zelfs voor concurrenten.

Een absoluut monnikenwerk, waarvan ik oprecht hoop dat het door de markt op waarde geschat zal worden. Immers, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beschikt over een prachtige collectie vol wetenswaardige kennis en zelfs over nog niet blootgelegde geheimen, simpelweg omdat niemand de inhoud van bepaalde werken combineerde tot een nieuw inzicht.

Ik wil maar zeggen: de kennisdatabase van Tenneco staat of valt niet alleen met goede inhoud en een prachtige interface maar ook met gebruikers. In het ergste geval komt de eindconsument bij het montageadres met meer kennis over het product dan de monteur. Het is een oude uitdaging in onze markt: hoe zorg je dat de kennis daar komt waar deze het hardst nodig is? Is deze lovenswaardige poging het antwoord?

Ik vrees van niet: een toplaag van informatie vretende topmonteurs zal het zeker gebruiken, een grote schare wellicht niet. Ik durf zelfs zo ver te gaan dat degenen die het het hardst nodig hebben, de moeite niet zullen nemen. Weggegooid geld dan? Zeker niet, het vergroot de transparantie en verdient alleen al daarom navolging. Dan komen die bezoekers uiteindelijk vanzelf.

Twitter mee
@barendluiting
#autotechnicus
#technischedata

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.