Open brief Group Auto over situatie Novatech

Vorige week werd een zakelijk geschil tussen Group Auto Nederland en de grossiersgroep Novatech via de pers op scherp gezet. Het heeft voorzitter Ard van Uythoven van Group Auto Nederland, mede namens al zijn collega’s in het bestuur, doen besluiten een open brief te schrijven. Novatech zint intussen op juridische maatregelen richting Group Auto.

De integrale inhoud van deze open brief is als volgt:

De feiten op een rij

Het zakelijke verschil van mening tussen Novatech en Group Auto Nederland werd jammer genoeg breed uit gemeten in de pers. Dat kan je de pers niet kwalijk nemen, die wordt geconfronteerd met een ongecontroleerde stroom emails. Maar het is niet leuk en beschadigt beide ondernemingen. Omdat er veel verschillende en zelfs anonieme versies over het geschil de ronde doen, hierbij de simpele feiten:

  • Het klopt dat het vertrek van Novatech uit ons netwerk naar dat van AD Benelux heeft geleid tot een geschil over de financiële afwikkeling van het Group Auto lidmaatschap waaronder de betaling van vervallen facturen.
  • Het klopt dat vorige week en ook begin deze week, ondersteund door een uitspraak van de rechter, beslag is gelegd op het wagenpark en de bankrekeningen van Novatech.
  • Het klopt dat onze curator nu op het punt staat ook beslag te leggen op andere roerende zaken in de vestigingen van Novatech, maar daar hem tot nu toe de toegang tot de panden werd ontzegd.
  • Het klopt dat wij graag een andere afwikkeling voorstaan, maar dat is tot nu toe niet mogelijk gebleken en dus is het in het belang van Group Auto en van onze leden dat wij helaas en wij benadrukken helaas, de huidige maatregelen hebben moeten nemen.

Dit zijn de feiten, niks meer en niks minder.

Group Auto Nederland
Ard van Uythoven, voorzitter, namens het voltallig bestuur

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1788 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.