RAI Vereniging: snelheid bebouwde kom 30

RAI Vereniging wil dat 30 km/uur de snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers in het verkeer verder terugdringen.

steven-van-eijckVolgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt de maatregel ook de geluidsoverlast. Van Eijck doet deze oproep vanavond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner, in aanwezigheid van meer dan honderd  prominenten uit de politiek, overheid, en mobiliteitsbranche.

Letsel

Van alle door de politie geregistreerde dodelijke verkeersslachtoffers verongelukte in 2017 29 procent op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom (156 personen). “Ons doel is niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren. Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Gaat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur, dan neemt de remweg enorm af. Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Mobiliteitsbeleid

Uit onderzoek naar de invoering van 30 km/uur zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er naar schatting 51 tot 77 minder doden zijn gevallen. “Gemeenten moeten daarom bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid veel meer inzetten op de uitbreiding van 30 km/uur zones.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

  • 25 maart 2019 om 13:18
    Permalink

    Met alle respect, maar een onderzoek in de periode 1998 – 2008 ligt hieraan ten grondslag?

Reacties zijn gesloten.