Schadebedrag Car Garantie gestegen

Het gemiddeld schadebedrag dat Car Garantie uitkeerde is ten opzichte van vorig jaar verder gestegen tot 497 euro. Vorig jaar was dat nog 495 euro. Basis voor het onderzoek vormden 596.137 verstreken garanties voor occasions en 326.806 verlengde garanties voor nieuwe wagens met een looptijd van 12, 24 en 36 maanden uit 2012 van alle merken en alle modellen.

Bij de occasions zij het de elektronicacomponenten die het vaakst kampen met problemen. Op de tweede plaats komt, met een schadefrequentie van 20 procent, het brandstofsysteem. Ook bij nieuwe wagens voeren brandstofsysteem en elektronica het lijstje van vaakst getroffen onderdelen aan.

Al tijdens de eerste 5.000 km na de verkoop van het voertuig, c.q. het afsluiten van de garantie, treedt het grootste deel van de schadegevallen op (32,9 procent). Tot 10.000 km doet zich nogmaals 23,6 procent van de schadegevallen voor.

Schadefrequentie bij occasions

Nieuwe wagens

Het beeld van het aantal schadegevallen bij nieuwe wagens ziet er helemaal anders uit. Met meer dan 60 procent vanaf de start van de garantie doet zich het gros van de schadegevallen voor na 25.000 km. Uitgezet op de tijdsbalk houdt dat in dat na de start van de garantie nagenoeg de helft van de schadegevallen zich voordoet na meer dan 360 dagen. Daaraan voorafgaand is de schadefrequentie zeer gelijkmatig in de tijd gespreid. Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal gereden km van 13.000 per jaar, is het risico relatief hoog dat in de loop van het derde en vierde jaar, na de eerste ingebruikneming, onverwachte reparatiekosten opduiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *