Schadebranche krijgt ook in 2014 klappen

De schadeherstelbranche heeft het nog altijd moeilijk.  Vooral de gestuurde schadestroom is fors gedaald. Voor 2014 is de verwachting dat de branche opnieuw met een daling rekening moet houden, voorspelt Rabobank.

De dalende schadelast heeft een aantal oorzaken: veiliger wegen, minder gereden kilometers, technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat. Ook de in hoog tempo veranderde samenstelling van het wagenpark in Nederland speelt de branche parten. Er zijn relatief veel kleine auto’s verkocht die bij een grotere schade sneller total-loss verklaard worden. Bovendien krimpt het wagenpark in Nederland, een teken dat de markt verder verzadigt.

Hiqure

De nieuwe Hiqure (High Quality Repair) kwaliteitsnorm vindt inmiddels zijn weg naar de schadeherstellers. Deze nieuwe kwaliteitsnorm dwingt ondernemers om keuzes te maken. Als hij Eurogarant-schadehersteller wil blijven, zijn extra investeringen nodig in het opleiden van personeel, materiaal en processen.

Is de focus gericht op de niet gestuurde schadestroom dan is regionale samenwerking een strategie om voldoende werk te krijgen. Goede communicatie met klanten is daarbij vereist evenals transparantie over prijzen.

Familiebedrijven

Bedrijfsopvolging bij (veelal kleinere) familiebedrijven is een toenemend probleem in de branche, nog versterkt door de bestaande overcapaciteit in de branche. Het aantal schadeherstelbedrijven zal daarom de komende jaren naar  verwachting verder afnemen.

Omdat veel schadeherstelbedrijven nog kunnen terugvallen op in het verleden opgebouwd vermogen, gaat de vitalisering van de branche slechts langzaam.

Het is voor de branche overigens wel van groot belang dat gekwalificeerd personeel voor de branche behouden blijft. Behoud van ervaren personeel en instroom van jonge mensen zal gestimuleerd moeten worden om op lange termijn kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *