Sociale media onvoldoende benut

De automotive sector maakt te weinig gebruik van de kansen die sociale media bieden. Het potentieel van elk sociaal medium wordt onvoldoende benut. Bovendien zijn autobedrijven (als deze al sociale media inzetten) vaak niet in staat om de financiële voordelen hiervan inzichtelijk te maken. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek in opdracht van CRM Automotive retail.

Het belang van sociale media wordt binnen de automotive sector theoretisch wel onderschreven, alleen mankeert het vaak in de praktische toepassing en uitvoering. Uit het onderzoek blijkt dat autobedrijven zich nog niet richten op de juiste sociale media kanalen, terwijl 91 procent inziet dat hiermee meer winst valt te genereren.

Zo wordt het potentieel van bijvoorbeeld Facebook vrijwel onbenut gelaten, terwijl dit in Nederland het grootste sociale medium is. Ook Youtube, met evenveel bezoekers als Facebook, is vaak onontgonnen gebied. Linkedin wordt niet of nauwelijks gebruikt, omdat er vaak een tekort aan kennis over de toepassing voor de B2B-markt heerst. In het algemeen wordt het praktische belang van sociale media binnen de automotive sector nog te vaak onderschat.

Het rapport doet enkele aanbevelingen voor een beter gebruik van sociale media. Op korte termijn zouden Facebook, Linkedin, Youtube en Twitter centraler in het beleid van de autobedrijven moeten worden ingevoerd en financieel ondersteund.

Ook moeten werknemers die sociale media gebruiken gaan optreden als merkambassadeurs en de websites van autobedrijven volledig worden afgestemd op het gebruik van sociale media.

Daarnaast is het van belang dat autobedrijven een nulmeting gaan invoeren zodra zij effectief met sociale media aan de slag gaan. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt wat het op langere termijn oplevert. Als laatste zou er meer interactie met klanten via sociale media moeten worden bewerkstelligt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *