Mobiliteitsalliantie looft regeerakkoord

De nationale Mobiliteitsalliantie, met onder meer RAI Vereniging in de gelederen, ziet het regeerakkoord als een goede stap vooruit om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken.

steven-van-eijckDe 23 alliantiepartijen constateren tevreden dat gemaakte politieke keuzes “op een aantal belangrijke punten” aansluiten bij hun voorstellen. Concreet: twee miljard euro aan extra investeringen in mobiliteit, pilots voor betalen naar gebruik voor personenvervoer en de inzet op integrale mobiliteit. Binnen de Mobiliteitsalliantie werken onder meer de ANWB, TLN, Bovag en VZR samen. De alliantie vraagt ten minste één miljard euro aan extra financiële middelen per jaar voor infrastructuur.

RAI Vereniging

In een eigen reactie van RAI Vereniging zegt voorzitter Steven van Eijck: ”Dit kabinet laat zien dat het naar de mobiliteitsmarkt heeft geluisterd.” De belangenorganisatie steunt dan ook de Haagse ambities om mobiliteit te verduurzamen. Daarbij gaat het onder meer om investeringen in infrastructuur, een verkeersveiligheidsmanifest en pilots met betalen naar gebruik voor personenvervoer. Met het oog op de concrete vertaling van de hoofdlijnen werpt Van Eijck enkele zaken op die wat hem betreft deel moeten uitmaken van het regeerakkoord. Zo noemt hij aanpassing van belastingregelgeving voor auto’s, investeringen in voldoende laadinfrastructuur – inclusief waterstof – en fiscale stimulering van tweewielers. Daags na de verkiezingen van 15 maart sprak RAI Vereniging nog van ‘een flinke klus voor de regering‘.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †