Steven van Eijck voorzitter Mobiliteitsalliantie

Steven van Eijck (voorzitter RAI Vereniging) en Marjan Rintel (president-directeur NS) zijn aangetreden als de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie. De benoeming is bekrachtigd tijdens het voorzittersoverleg.

RAI Vereniging-voorzitter Van Eijck stond als medeoprichter aan de wieg van de Mobiliteitsalliantie, waarin 25 grote organisaties zich hebben verenigd met als doel de transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.

Vertrek Frits van Bruggen

De afgelopen twee jaar heeft hij in zijn rol als vicevoorzitter van de alliantie al een belangrijke rol gespeeld bij het positioneren van de Mobiliteitsalliantie als dé gesprekspartner over de inrichting van ons mobiliteit systeem en het verankeren van mobiliteit in landelijke en regionale plannen. Met het vertrek van Frits van Bruggen bij de ANWB en ook als voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, is het een logische stap voor Steven van Eijck om in de rol van voorzitter te stappen. NS president-directeur Marjan Rintel neemt het stokje van Steven van Eijck als vicevoorzitter over.

Scherpe keuzes

Steven van Eijck: “We staan als samenleving voor grote opgaven. Een optimale mobiliteit draagt bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van wonen, van verduurzaming, van economische groei en bovenal, mobiliteit draagt bij aan een gezonde samenleving. Dat vraagt om scherpe keuzes om ervoor te zorgen dat mobiliteit een prominente plek krijgt in het regeerakkoord inclusief bijbehorende financiering. Wij hebben recent alvast een aanzet gedaan voor de mobiliteitspassage voor het regeerakkoord dat pan klaar kan worden overgenomen”, aldus Steven van Eijck.

Ook Marjan Rintel kijkt ernaar uit om zich in te zetten voor de mobiliteit: “Nu is de tijd om met lef en ambitie te investeren. We moeten groot denken, want er komt – vroeg of laat – een tijd na corona en dan is optimale mobiliteit harder nodig dan ooit. Als vicevoorzitter van de Alliantie zet ik me ervoor in dat onze mobiliteit zo slim, flexibel en zo duurzaam mogelijk is.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.