Training Proces Verbetering Spuiterij

Glasurit heeft recent een nieuwe training geïntroduceerd onder de naam ‘Proces Verbetering Spuiterij. Deze training is bedoeld voor de chef spuiterij en heeft tot doel het optimaliseren van de processen binnen het schadeherstelbedrijf.

Tijdens de eendaagse training passeren alle processtappen in de voorbewerking en spuiterij de revue, waarbij de focus ligt op het besparen op arbeidstijd en materiaalgebruik. Deze nieuwe training, die plaatsvindt in het Refinish Competence Centre van Glasurit, speelt in op de behoefte van schadeherstelbedrijven om steeds efficiënter te werken.

Tijdens de interactieve training worden alle deelprocessen na schademelding – van aanname tot aflevering – opgedeeld in microprocessen. Vervolgens bekijken de cursisten met elkaar waar verbeterpunten liggen, zowel op het gebied van materiaal- als tijdbesparing. Dit gebeurt in teamverband om deelnemers zo in staat te stellen om niet alleen van Glasurit, maar ook van elkaar te leren. Daarnaast geeft de Glasurit-trainer als vast onderdeel van de training een demonstratie waarbij hij bewust een aantal stappen in het proces niet op de meest efficiënte wijze uitvoert. Vervolgens zoeken de cursisten samen naar verbeterpunten. Dit leert ze om kritisch te kijken naar het complete schadeherstelproces. Een greep uit de onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: communicatie in het schadeherstelbedrijf, reductie van materiaalgebruik en arbeidstijd, behandeling van dagschades, toepassing van het Glasurit productenpakket, innovaties, maskeer- en droogtechnieken en bezetting van de spuitcabine.

Chef spuiterij

De training richt zich op de chef spuiterij omdat dit de beslisser uit de praktijk is en hij of zij in een schadeherstelbedrijf een sturende rol kan vervullen. Met de opgedane trainingskennis kan deze persoon de interne processen dan ook daadwerkelijk veranderen. Om bedrijven hierin extra ondersteuning te bieden, bezoekt Glasurit als follow up op de training het deelnemende schadeherstelbedrijf binnen enkele weken voor een Proces Optimalisatie. Hierbij gaat Glasurit samen met het bedrijf na of de procesverbeteringen die doorgenomen zijn op de training op de juiste wijze zijn doorgevoerd binnen het betreffende schadeherstelbedrijf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *