Vakgarage gaat voor nieuw

De verkoop van nieuwe auto’s, nieuwe bestuursleden, een nieuwe voorzitter voor de occasioncommissie en een nieuw strategische beleidsplan. “Het laatste legt voor de komende drie jaar onze marsroute vast”, opende voorzitter Christien den Uil, tijdens de jaarvergadering van Vakgarage in Fort Voordorp.

“De dynamische marktomstandigheden vergen wel een flexibele instelling. Het consumentengedrag en de veranderingen in de distributiekolom wat betreft onze onderdelenvoorziening bijvoorbeeld. Het betekent dat we continu alert moeten zijn en ons snel aan kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden. Onze plannen qua uitvoering hebben daarom een hoge mate van flexibiliteit, maar de richting ligt vast”, aldus Den Uil.

Nieuwverkoop

Inmiddels telt het netwerk 223 Vakgarages en nummer 224 tekent deze week. De doelstelling wat betreft het aantal leden ligt voor dit jaar op 250, voor 2015 op 300 en voor 2016 op 325 zo bleek tijdens de jaarvergadering. “Nu is het aantal geen doel op zich, maar volume is noodzakelijk om sterk te staan in de toekomstige aftersalesmarkt. Net als het versterken van de bestaande Vakgarages uiteraard”, benadrukte marketingmanager Vishal Durgaram van Vakgarage.

Hij kondigde tevens aan dat er een start is gemaakt met de verkoop van nieuwe personen- en bestelauto’s door Vakgarage. Zo zijn de eerste twintig Peugeot’s op kenteken gezet door de diverse Vakgarages. Durgaram: “Naast de verkoop van occasions onder ons eigen Vakgarant label, zullen we nadrukkelijk inzetten op de verkoop nieuw, met als hoofddoel, loyale werkplaatsklanten.”

Schaalvoordelen

Groei wat betreft het aantal leden, maar ook van de individuele Vakgarages, het verbeteren van de herkenbaarheid en het versterken van de lokale en regionale binding tussen werkplaats- en showroomklanten en de betreffende Vakgarages. Het zijn enkele speerpunten die op het netvlies van alle Vakgarages moet komen te staan.

Of zoals gastspreker Clem Dickmann het stelde: “De marktomstandigheden en marktvooruitzichten vragen om sterke partijen. Ketens als Vakgarage die in staat zijn door hun schaal en hun inzet de concurrentie het hoofd te bieden. Dat gaat niet vanzelf of door schaalgrootte alleen. Je moet dan wel weten te profiteren van de schaalvoordelen en heel belangrijk, binnen de ketenkaders de inzet van de ondernemer en zijn team.”

Spanningen

Scheidend bestuurslid Johan Otten – die overigens voorzitter wordt van de occasioncommissie – stelde dat naast de groeiperiode die gaande is, niet vergeten moet worden dat groei ook de eigen organisatie betreft. En dan niet eens zo zeer het aantal medewerkers, maar ook het bewaren van de eenheid. “Groei kan, zo hebben we ervaren, ook tot spanningen leiden. We hebben de neuzen gelukkig allemaal dezelfde richting op. Het vernieuwde bestuur bestaat uit de Vakgaragisten zelf. We hebben ons succes in eigen hand”, aldus Otten.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1821 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *