Veel mis met occasionadvertenties

Met 219.365 van de 1.121.987 occasionadvertenties op internet is iets aan de hand. Ofwel staat dezelfde advertenties dubbel op dezelfde website, ofwel mist er wezenlijke informatie. Dat blijkt uit cijfers van het Franse researchbedrijf Autobiz, in Nederland vertegenwoordigd door Aumacon in Leiden.

De meest voorkomende onvolkomenheid is de dubbele plaatsing; acht procent van de advertenties (88.444 stuks) staat tenminste twee maal op dezelfde website. In 56.877 gevallen (5 procent) ontbreken foto’s, gevolgd door het ontbreken van de brandstofaanduiding (4 procent) en het achterwege laten van de prijs (3 procent). Gemeten over de negen belangrijkste occasionportals is gemiddeld 20 procent van de advertenties hetzij dubbel dan wel incompleet. Dat percentage ligt zelfs op 33 procent bij de website speurders.nl, die daarmee de hoogste ‘foutscore’ noteert. Met name het aantal dubbele plaatsingen op Speurders is erg hoog.

Overigens stonden er midden oktober ruim 14 procent méér occasionadvertenties op internet dan een jaar tevoren; 1.121.987 tegenover 978.822 stuks. Het aantal unieke advertenties steeg echter in diezelfde periode slechts met ruim vijf procent, waarmee de trend tot de inzet van meerdere portals per occasion zich verder heeft verstevigd. In beide gevallen gaat het om de hoogste waarden die het afgelopen jaar bereikt zijn; zowel het occasionaanbod als de verkoopdruk zitten dus duidelijk in de lift.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.