Vrooam koopt Silicomp

De grossiersgroep Vrooam neemt per 1 januari 2019 software-ontwikkelaar en automatiseerder Silicomp uit Rotterdam over.

Op de lange termijn willen de Vrooam-grossiers in de Benelux zo min mogelijk afhankelijk zijn van derden. Uit een interne inventarisatie bleek dat ict een relatief grote belemmering voor verdere groei zou kunnen worden. Zelfs de onafhankelijkheid van de betreffende grossiers zou erdoor bedreigd kunnen worden. De 31 eigenaren-ondernemers binnen Vrooam zochten hier een strategische oplossing voor en vonden die bij Silicomp.

Uniformiteit

Vrooam-voorzitter Bram Koskamp: “Verdeeld over de Benelux telt het Vrooam-netwerk inmiddels 85 grossiersvestigingen. Daarbinnen vind je elf verschillende ERP-systemen. Verder zijn er zeven b-to-b webshops richting het autobedrijf, met ieder een ‘eigen’ aanbod. Hierin uniformiteit en vooral ook digitale slagvaardigheid aanbrengen, is een must. Met de overname van Silicomp verzekeren we ons voor de langere termijn van onze onafhankelijkheid. Ook maakt het ons samenwerkingsverband sterker en slagvaardiger.” Samen met de Vrooam-collega’s Dirk Noppen, directeur-eigenaar van grossiersgroep Broekhuizen, en Michel Chaudron, directeur-eigenaar van automaterialengrossier Leo de Groot, werd de overname voorbereid en voorgesteld aan de andere Vrooam-leden. Chaudron zal de directierol bij Silicomp op zich nemen.

Onafhankelijkheid

Over de overname zegt Noppen: “De marktontwikkelingen, zeker als we het over de schaalvergroting onder distributeurs hebben, kunnen ertoe leiden dat er op termijn voor ons een te grote afhankelijkheid ontstaat ten opzichte van strategische leveranciers. Omdat de grossiers, ook naar hun klanten – veelal universele autobedrijven – de eigen onafhankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij al eerder de krachten gebundeld, sinds medio dit jaar zelfs grensoverschrijdend. Zo hebben we ons door onze inkoopkracht van ruim 100 miljoen euro alleen al aan automaterialen verzekerd van de volle aandacht van die leveranciers.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen