Weinig vertrouwen in elektromobiliteit

Blijkens een recente enquête door Dekra zien in Duitsland maar weinig mensen een elektrische auto zitten. Van de ruim veertienhonderd ondervraagden geeft weliswaar iets meer dan een kwart aan bij aanschaf van een andere auto ook een EV te overwegen, maar dat is alleen een papieren intentie.

Aan die geringe concrete kooplust doet stimulering (kooppremie, media-aandacht, marketing) voorlopig weinig af. Men blijft EV’s ‘te duur’ vinden, ‘onvoldoende actieradius’ hebben en ‘te weinig laadstations’ bieden. Drie kwart van de Duitsers die Dekra ondervroeg stoort zich bovendien aan ‘de te lange laadtijd’ en vindt dat er ‘te veel praktische nadelen’ kleven aan elektrische automobiliteit.

Anderzijds blijken de voordelen van elektrische aandrijving veel mensen duidelijk te zijn. De voordelen op het gebied van milieu en luchtkwaliteit in steden zijn voor de ondervraagden evident. Ook de rijeigenschappen, zoals de rust in het interieur, wordt in brede kring gewaardeerd. Voor slechts een op de vier Duitsers speelt als voordeel mee dat ze met een elektrische auto gratis kunnen parkeren en over de busbaan kunnen  rijden.

De Duitse regering stelt kopers van EV’s een premie tot vierduizend euro in het vooruitzicht en tien jaar ontheffing van wegenbelasting. Ruim vijftig procent van de mensen in de Dekra-peiling ervaart beide aspecten als aanschaf bevorderend, maar daar blijft het meestal bij. In 2016 verschenen in Duitsland 11,5 duizend nieuwe elektrische auto’s op de weg, slechts duizend meer dan in 2015.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *