Onderzoek ADAS tijdens Automotive Week

‘Where Smart Mobility meets Traffic’ – zo luidt het thema van de Automotive Week 2017, van komende zondag tot en met 31 maart op de Automotive Campus in Helmond. Dit tweejaarlijkse evenement biedt stakeholders een platform om smart mobility verder te verdiepen, samenwerking te vinden en groei te genereren.

De derde editie wordt georganiseerd door vijftien samenwerkende publieke en private partijen. Op de agenda staat onder meer de bekendmaking van onderzoeksresultaten naar het bezit en gebruik van Advanced Driver Assistance Systemen (ADAS). automotive-weekDit onderzoek werd uitgevoerd door Connecting Mobility, Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR), VMS I Insights en Autotelex. Aan twaalfhonderd zakelijke rijders werd onder meer gevraagd of ze eigenlijk wel weten met welke functies op dit vlak hun auto is uitgerust – en of ze die gebruiken? Inzichten in de keten van ADAS-eigenaar tot ADAS-gebruiker zijn volgens de onderzoekers van cruciaal belang om te begrijpen onder welke voorwaarden deze hulpsystemen een doorbraak kunnen beleven. Een geheel ander, luchtiger karakter heeft de recordpoging ‘langste stoet 100% elektrisch aangedreven voertuigen’, komende zondag. Onder de noemer e-Parade wordt geprobeerd de score uit het Guinness Book of Records (577 stuks) te verbeteren. De opbrengst van de deelnemende voertuigen gaat naar een goed doel. Nadien staan veel elektrische auto’s geparkeerd op het terrein. Het volledig weekoverzicht is te bekijken op www.automotiveweek.nl.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †