Auto-accu voor lokale opslag energie

Duurzaam opgewekte energie kan worden opgeslagen in accu’s van elektrische auto’s door deze te koppelen aan het lokale energienet. Bedrijven en overheden in Utrecht gaan onderzoeken hoe hiervoor Europese regelgeving kan worden ontwikkeld.

Hiertoe is in Brussel de Europese innovatiedeal getekend. Onder de ondertekenaars waren de Eurocommissarissen Carlos Moedas van Innovatie en Karmenu Vella van Milieu. Zij tekenden de deal met onder meer de Utrechtse ondernemer Robin Berg (LomboXnet), Renault en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Hergebruik van accu’s dient te voldoen aan diverse Europese milieuregels. Hierdoor is het op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk om op grote schaal lokaal elektriciteit op te slaan. Ook is er nog geen eenduidige regelgeving voor lokale opslag in het energienet.

Innovatie

“Het uitwisselen, opslaan en later benutten van duurzame energie door in je eigen buurt elektrische auto’s of hergebruikte accu’s in te zetten is voor mij een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen. Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers is doorslaggevend om Europese regelgeving hiervoor te moderniseren. Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan”, aldus Keijzer.

Utrechts initiatief

De betrokken bedrijven werken in de Utrechtse woonwijk Lombok al sinds 2015 aan het toepassen van accu’s als onderdeel van het energienet. “Accu’s van elektrische auto’s benutten in het energienet biedt economische groeikansen en draagt bij aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn”, aldus Robin Berg.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3835 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters