Automatisch elektrisch in nieuwe eDrive Zones

Na Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn er drie nieuwe eDrive Zones actief in Nederland. Ook in Eindhoven, Tilburg en Breda schakelen BMW plug-in hybrides nu automatisch over naar de volledig elektrische modus zodra zij de eDrive Zone binnenrijden.

Sinds maart 2020 zijn er al in 84 Europese binnensteden eDrive Zones actief. “Met de komst van de nieuwe generatie plug-in hybrides zien we ook een nieuwe generatie bestuurders”, constateert Stefanie Wurst, algemeen directeur BMW Group Nederland. “Het gaat niet meer om bijtelling, maar om bewust gebruik van de techniek en daarmee een milieubijdrage te leveren. Met onze technologie die de auto automatisch naar elektrische modus laat omschakelen én BMW Points lukt het om deze berijders steeds meer elektrische kilometers te laten afleggen. Berijders praten over de verzamelde punten met collega’s of buren en gaan de competitie aan. De kracht van dat spelelement zagen we ook in de pilot die we met Rotterdam en de Erasmus Universiteit deden. Wij en onze lokale dealers zijn er trots op dat Breda, Tilburg en Eindhoven zich bij ons aansluiten en dat onze klanten op steeds meer plekken kunnen beleven hoe aangenaam elektrisch rijden in de binnenstad is.”

Emissievrij

BMW heeft de zones in samenspraak met de steden bepaald. Monique List, wethouder mobiliteit in Eindhoven: “Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen, in samenspraak met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. De stip aan de horizon is dat het hele gebied binnen de Ring in 2030 emissievrij is; voor alle gemotoriseerde voertuigen. We zijn dan ook blij dat BMW de techniek van geofencing toepast in haar plug-in hybride personenauto’s om zo dit deel van onze stad tot eDrive zone te maken. Dit helpt de luchtkwaliteit te verbeteren en het zorgt voor een gezonde stad voor bewoners en bezoekers. eDrive Zones passen goed binnen onze ambitie!”

Tilburg zet in op een emissievrije zone binnen de ring. Wethouder Oscar Dusschooten (emissieloos vervoer): “Zero emissie initiatieven als deze zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én passen goed in ons streven naar bewustwording dat het vervoer van de toekomst emissieloos, duurzaam en schoon is.”

In Breda is zelfs een groot deel van de gemeente ingesteld als eDrive Zone, waarbij zoveel mogelijk wijken en buurten binnen de bebouwde kom hiervan kunnen profiteren. “De eDrive Zone is een vernieuwend digitaal concept uit de autobranche dat goed aansluit op hoe wij in Breda kijken naar mobiliteit”, verklaart Daan Quaars, wethouder mobiliteit van Breda. “Reistijd, verkeersdrukte en leefbaarheid willen we in balans hebben. Daarom maken we bijvoorbeeld elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk met een steeds fijnmaziger netwerk aan laadpalen. De eDrive Zone is een gemakkelijke in-car toepassing die de auto automatisch over laat schakelen op elektrisch. Dat is een mooie bijdrage aan schonere lucht en betere leefbaarheid.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3416 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.