‘Autonoom gaat over meer dan de auto’

Hoe ziet de stad eruit in 2032? Of liever gezegd: hoe verplaatsen we onszelf en onze boodschappen daar? Het is één van de vragen die het hart vormen achter Webfleet Mobility Conference 2022.

Webfleet Solutions (tot in 2019 nog TomTom Telematics geheten) is als Bridgestone-dochter actief met fleetmanagementsystemen en de andere datastromen vanuit het verbonden voertuig. Als zodanig hebben ze naar eigen zeggen 50.000 klanten wereldwijd. Bestuurders in meer dan honderd landen gebruiken de diensten.

Dergelijke telematica gaat allang niet meer alleen over plaatsbepaling, het monitoren van de voertuigstatus of het gedrag van de bestuurder. Met de genoemde klantaantallen kan Webfleet Solutions trends en analyses maken, op basis van geanonimiseerde data uiteraard. Combineer de input van camera’s en sensoren met andere relevante bronnen en je verkrijgt een inzicht dat voorheen ondenkbaar was.

En het is allang niet meer alleen de vlooteigenaar die profiteert van de bevindingen. Natuurlijk kan die op basis van de telematica het voertuig optimaal inplannen en ondertussen de status ervan in de gaten houden. Klopt de bandenspanning nog, wanneer zijn slijtdelen en vloeistoffen toe aan hun specifieke intervallen of is er een storing? Dat de aantallen gebruikers op een locatie op hetzelfde moment iets zeggen over verkeersintensiteit is evenmin nieuw, het staat aan de basis van de verkeersinformatie in het systeem waar gebruikers weer van profiteren.

Road Surface Index

Raghunath Banerjee, VP Data Solutions & Innovation, Bridgestone Mobility Solutions EMIA, werkt met zijn team aan innovaties voor stadsverkeer met nadruk op veiligheid en preventief onderhoud, gebaseerd op voertuigdata. De mogelijkheden zijn groot en worden ook steeds meer toegepast.

De camera’s en sensoren tezamen vormen bijvoorbeeld een oordeel over zaken als de wegconditie en de status van de overige infrastructuur. Zeer interessante informatie voor wegbeheerders en overheden. Webfleet Solutions werkt daartoe aan een zogeheten Road Surface Index, die de wegconditie uitdrukt in een score zodat er indien nodig actie kan worden ondernomen. Helemaal nieuw is dat niet, zo werd onlangs bekend dat Mercedes de Nederlandse wegbeheerders gaat voorzien van dergelijke input vanuit de connected voertuigen.

De nieuwe generatie mobiele 5G speelt bij de telematicaontwikkelingen natuurlijk een belangrijke rol. 5G zal naar verwachting 100 keer sneller zijn dan 4G, waardoor naadloze connectiviteit tussen IoT-apparaten wordt ondersteund. In de ogen van Webfleet zal dit de kracht van data-interconnectiviteit voor wagenparken en leveranciers transformeren.

Leefbare steden

In een zoektocht naar een visie op de nabije toekomst, een toekomst waarin een groeiend deel van de bevolking in stedelijke omgevingen woont, vroeg Webfleet Greg Lindsay zijn visie te delen. Lindsay is verbonden aan NewCities, een in Canada gevestigde club die zichzelf tot doel heeft gesteld de stedelijke toekomst te verbeteren. Daarnaast is Lindsay actief als journalist en futurist. Tot zijn nevenactiviteiten behoort echter ook een rol bij Urban-X, een start-up incubator die door BMW Group in het leven is geroepen.

Groene Champs-Élysées

In zijn presentatie schetst Lindsay een aantal trends die de stad van de toekomst gaan bepalen. Al voor de opkomst van de coronapandemie en de effecten ervan op de sociale mobiliteit werd de komst van een 15 minuten economie verwacht. Professor Carlos Moreno is drijvende kracht achter die visie. Binnen een kwartier hebben wat je wilt, ongeacht wat. De pandemie heeft de trend versneld en het leven nog meer rondom huis geconcentreerd. Om stedelijke gebieden leefbaarder te krijgen, wordt de auto verbannen.

Lindsay haalt het voorbeeld aan van de Champs-Élysées in Parijs. Nu nog een wonderlijke combinatie van een brede stadssnelweg en winkels aan weerszijden ervan moet deze in 2030 volkomen getransformeerd zijn. De auto is er hooguit te gast en dan in autonome vorm, want de hoofdrol is weggelegd voor voetgangers en vooral veel groen.

De laatste meter

Goed voorbeeld van hoe het ook anders kan is volgens hem het tanende Hilltop Mall, dat getransformeerd werd tot een combinatie van magazijn, retail en wooncomplex. Wat vroeger de strijd om de laatste bezorgkilometer was, wordt daarmee de strijd om de laatste meter: bezorging binnen hetzelfde gebouw. Dat dergelijke Amazon-bezorgers met bodycams de inhoud van je koelkast scannen om zo nog meer datahonger te stillen is dan een kwestie van tijd. En de mobiliteitsbehoefte? Die neemt enorm af door dergelijke initiatieven.

En parkeren voor auto’s? Lindsay haalt een citaat van Riley Brennan aan: ‘parkeerruimte is vermomd vastgoed.’ REEF Technologies bijvoorbeeld kocht 4500 commercieel uitgebate parkeerplaatsen om die te transformeren. Op dergelijke parkeerplaatsen staan vaak foodtrucks, afvalcontainers en andere ‘structuren’ die je een mobiel minigebouw zou kunnen noemen.

Alles autonoom

“De zelfrijdende auto staat tot autonome mobiliteit als het paard tot automobiliteit stond.” Dit citaat wordt door Lindsay aangehaald om te onderstrepen dat we veel breder moeten denken. Hij geeft als voorbeeld zelfrijdende gebouwen. Niet die wolkenkrabber maar juist die eerder aangehaalde mobiele units. In ons land kenden we immers de SRV, de rijdende supermarkt. Van dat beeld is het een kleine stap naar een autonome SRV. Winkels die zelf geheel autonoom terug naar het magazijn gaan om bijgevuld te worden en met de openingstijden weer klaarstaan op de vertrouwde plek.

Wat de pandemie echter ook heeft laten zien is de dreiging van eenzaamheid. Lindsay verwacht ook op dit vlak veel van de autonomie. Zelfrijdende taxi’s die geen taxichauffeur hebben maar een soort opzichter met andere kwaliteiten. Die medische zorg kunnen verlenen bijvoorbeeld. Zelfs het eigen bezit van een fiets wordt in deze visie overbodig, die fiets roep je af net zoals die taxi en die komt je autonoom ophalen.

Een laatste trend uit de presentatie van Lindsay is het Metaverse en dan niet de Facebook-versie. Wat Pokémon GO veroorzaakte door een virtuele spelomgeving op de bestaande werkelijkheid te projecteren kan op velerlei manieren worden ingezet. Al die verkeersborden en -signalen zouden kunnen verdwijnen uit de werkelijke omgeving omdat weggebruikers ze in head-up displays en slimme zonnebrillen et cetera te zien krijgen. Vandaaruit is het een kleine stap naar een meer flexibele indeling van de stad met doelgroepstroken en bijbehorende afrekenmodellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.