Brabant krijgt testomgeving autonoom rijden

Noord-Brabant krijgt een nieuwe testomgeving voor technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken. Hier kunnen ervaringen worden opgedaan met autonoom rijdende auto’s, maar ook met vrachtwagens die via wifi met elkaar verbonden zijn en in platoons rijden, of verkeerslichten die communiceren met het aankomende verkeer.

De nieuwe testomgeving, Mobilitymovez.nl geheten, is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg. Het bestaat uit een traject van rijks-, provinciale en lokale wegen van Helmond via Eindhoven tot Tilburg. Op termijn kan de testomgeving uitgebreid worden naar Breda en ’s-Hertogenbosch. Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant: “We zoeken als overheden naar nieuwe oplossingen die ons helpen bij het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en veiligheid in onze steden. Om die nieuwe mobiliteitsconcepten daadwerkelijk op grote schaal te kunnen introduceren is testen in de praktijk essentieel. Daarom is er nu Mobilitymovez.nl, Urban Mobility Testing Area. Juist het feit dat hier getest kan worden op een totaal netwerk van wegen met een verschillend karakter en een ander snelheidsregime maakt deze testomgeving uniek.” Naast het testen van nieuwe producten en diensten willen de initiatiefnemers van Mobilitymovez.nl deelnemende bedrijven aan elkaar verbinden om onderlinge kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van smart mobility te bevorderen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters