Cartracker in handen van ULU

ULU BV heeft het eigendom verworven van Decos Mobile Solutions BV. Daarmee breidt het internationale mobiliteitsplatform zijn productportfolio uit voor verdere groei op de Europese markt. Decos zal zich nadrukkelijker richten op zijn core business: oplossingen voor digitaal werken.

Voor ULU is het verwerven van Cartracker, de merknaam waaronder Decos Mobile Solutions BV actief was, een manier om de white-labelproducten en -diensten te scheiden van de rechtstreekse verkoop aan eindgebruikers. ULU zal dus alle activiteiten op het gebied van fleetmanagement in Nederland voortzetten onder de naam van Cartracker.

White label

Geertjan Berman (ULU) legt uit: “We hebben nu bijna veertigduizend voertuigen rondrijden die gebruik maken van een van onze connectiviteitsoplossingen. Daarvan rijdt 85 procent in Nederland, het merendeel bovendien onder de naam van een van onze partners.” De vraag welke partners dat zijn laat Berman onbeantwoord. “We kunnen daar op verzoek van onze klanten geen uitspraken over doen, dat ligt nogal gevoelig in deze sector.”

Internationaal

ULU is sinds januari 2017 ook actief in het Verenigd Koninkrijk, waar nu zo’n duizend aangesloten voertuigen rondrijden. Daarnaast is het actief in landen zoals Duitsland, Griekenland, Italië en Polen. Middels de overname van de Cartracker-klanten, de techniek en merknaam, kan internationale expansie verder vorm krijgen. De komende maanden zal hard gewerkt worden aan de verdere integratie. “Doel is om de huidige klanten van het oudere Cartracker fleetmanagementplatform te laten profiteren van de achterliggende ULU-techniek”, aldus Berman. Met de overname zal geen personeel overgaan van Decos naar ULU.