Klantenbinder: dynamische verlengde garantie

Door middel van een dynamische, verlengde garantie wil Skoda (lees: Volkswagen AG) de groeiende groep klanten met een connected car langer aan het merkkanaal binden.

Op het congres TU Automotive in München gaf Martin Nemcik, manager Connectivity Strategy bij Skoda, tekst en uitleg over Skoda Connect. Het volumemerk streeft naar een grotere loyaliteit van de (werkplaats)klant. Eén van de in te zetten marketinginstrumenten is dynamische verlengde garantie. Na afloop van de officiële termijn die de fabriek hanteert wordt de eigenaar deze Dynamic Extended Warranty aangeboden. De concrete invulling hangt af van de doelgroep, het rijgedrag, de bereidheid om data te delen, model/uitvoering en de service loyalty.

Monitoren

Door de datastromen van vergelijkbare auto-klant-profielen te monitoren, kan de autofabrikant vrij nauwkeurig het risico inschatten. De dienst kan niet alleen tegen een bepaalde prijs worden aangeboden, maar ook fungeren als ruilobject bij het verlengen van het data-contract. Uiteindelijke doel is tweeledig: data verzamelen en loyaliteit aan de dealerwerkplaats.

Betrouwbaarheid

Mensen bereid krijgen hun data te delen is weliswaar een uitdaging, maar gaat makkelijker als je laat zien wat ze allemaal al delen via hun smartphone, zei Nemcik. “Berijders die niet gevolgd willen worden, vergeten dat zij vaak de lokale weerinformatie automatisch hebben aanstaan. Ook die houdt bij waar je bent en waar je bent geweest. Mensen realiseren zich dat vaak niet. Door in een gesprek de betrouwbaarheidsfactor van je merk te benadrukken, kun je de klant overtuigen. Dat hetgeen hij al doet, bij het merk veiliger kan.”

Eigen beheer

De data ten aanzien van rijgedrag en klantenprofiel die in het kader van verlengde garantie wordt bijgehouden, zijn te delen met bijvoorbeeld een verzekeraar. Of VW kan het verzekeren in eigen beheer nemen. Want natuurlijk ontwikkelt Skoda dit niet alleen voor zichzelf. Als onderdeel van het Volkswagen-concern is de fabrikant ook een beetje een pilotproject voor de andere merken in de portfolio van Wolfsburg. De ervaringen die Skoda opdoet worden uiteraard gedeeld met de andere merken. Het zal dan ook niet zo lang duren of Volkswagen, Audi en Seat zullen volgen met vergelijkbare verlengde garanties.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1718 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen