Ford investeert vier miljard in zelfrijdende technologie

Om maximaal te kunnen profiteren van de nieuwe technologie die wordt ontwikkeld om auto’s ‘zelfstandig’ te laten rijden, heeft Ford in Detroit een nieuwe divisie in het leven geroepen: Ford Autonomous Vehicles LLC.

Ford Autonomous Vehicles zal in 2022 volledig operationeel moeten zijn en zal ongeveer 2500 Ford-medewerkers en nog eens ruim 2000 medewerkers van partnerbedrijven (ook start-ups) tellen. Binnen de nieuwe divisie wordt niet alleen gekeken naar het ontwikkelen van technische oplossingen voor het (hoog) autonoom rijden, maar ook naar mogelijke verdienmodellen voor de bedrijfskolom. Want ook die zal door de (hoog) autonome auto – lees connected car – worden beïnvloed.

ADAS

Ford zal in het netwerk de regie willen houden en het contact met de klant. Alleen op die manier kan maximaal gebruik worden gemaakt van connectiviteit en de in ontwikkeling zijnde mobiliteitsconcepten. Terwijl de communicatie rond de nieuwe divisie, nieuwe technologieën (o.a ADAS), businessmodellen en connectiviteit geheel gericht lijkt te zijn op de toekomstig zelfrijdende auto, zal het juist de connected car en de connected klant (met de handen nog aan het stuur) zijn die hier van zullen gaan profiteren.