Hoge eisen aan autonoom rijden

Autonoom rijdende auto’s zullen het aantal verkeersdoden met tenminste 75 procent moeten verminderen willen ze een kans maken om door het publiek geaccepteerd te worden.

Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 499 inwoners van de Chinese stad Tianjin, zo meldt de Amerikaanse Society for Risk Analysis.

Veiliger

Een van de belangrijkste redenen om autonoom rijden te omarmen is de verwachting dat de verkeersveiligheid door het gebruik van dergelijke voertuigen toeneemt. Immers, in het Verenigd Koninkrijk wordt 75 procent van alle verkeersongevallen door menselijk falen veroorzaakt, in de Verenigde Staten is dat zelfs 94 procent.

Nieuwe risico’s

Maar autonoom rijdende voertuigen houden ook nieuwe risico’s in, met inbegrip van ongevallen die worden veroorzaakt door cyberaanvallen op dergelijke voertuigen. Voor het onderzoek werd de ondervraagde groep verdeeld in twee helften. De ene helft bracht het aanvaardbaar risico voor door mensen bestuurde voertuigen in beeld, de andere helft voor autonoom rijdende voertuigen. Daaruit bleek dat autonoom rijdende voertuigen vier tot vijf keer zo veilig moeten zijn als ‘gewone’ voertuigen om als aanvaardbaar risicovol te worden bestempeld. Dat wil zeggen dat ze het huidige aantal verkeersongevallen met 75 tot 80 procent zullen moeten verlagen.

Acceptatiegraad

De onderzoekers onderscheiden drie acceptatiegraden: onacceptabel, aanvaardbaar en breed geaccepteerd. Om breed geaccepteerd te worden zou het aantal verkeersslachtoffers van autonoom rijdende voertuigen zelfs niet meer dan een honderdste mogen zijn van het huidige aantal verkeersslachtoffers. Autonoom rijdende voertuigen zouden daarmee vergelijkbaar veilig zijn met trein of vliegverkeer.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters