KPMG: Connectiviteit op nummer 1

Vorig jaar was de elektrificatie van het wagenpark het hoofdthema voor de internationale automobielsector. Dit jaar worden connectiviteit en de omgang met data gezien als belangrijkste thema voor de sector.

Dat concludeert Loek Kramer, partner en segmentleider Automotive bij KPMG, bij de presentatie van de Global Automotive Executive Survey 2019. Het is de twintigste editie van dit onderzoek. Hiervoor werden duizend leidinggevenden uit de automobielsector over de hele wereld geënquêteerd. Deze resultaten werden vervolgens getoetst bij zo’n tweeduizend consumenten. Voor wie zelf wil grasduinen in de onderzoeksresultaten, zie de speciale website. Hieronder enkele highlights.

Eilanden

Hoewel 59 procent van de leidinggevenden connectiviteit en digitalisatie ziet als hoofdthema voor de sector is het een kwestie van stuivertje wisselen. Elektrificatie van het wagenpark blijft namelijk onverminderd een belangrijke ontwikkeling in de mobiliteitssector. Wereldwijd wordt China gezien als de voorloper op dit gebied. Afhankelijk van de grondstoffen die per continent beschikbaar zijn, zal een voorkeur blijken voor een bepaalde aandrijftechnologie. “Landen die over veel grondstoffen beschikken voor de ontwikkeling van elektrische batterijen, zoals China, zullen zich focussen op elektrische aandrijving. Chinese managers verwachten dat in 2040 zo’n 35 procent van de voertuigen in het land volledig elektrisch zal zijn.” De transformatie in de automobielsector die momenteel plaatsvindt, zal zich zodoende op de verschillende continenten (‘eilanden’) op verschillende manieren voltrekken. Wereldwijd zullen in 2040 nog verschillende aandrijflijnen naast elkaar bestaan. Kramer: “Batterij aangedreven elektrische auto’s (BEV’s) nemen zo’n 30 procent voor hun rekening, hybridevoertuigen 25 procent, voertuigen met brandstofcellen 23 procent en auto’s met een interne verbrandingsmotor ook 23 procent. Eén internationale standaard is de komende jaren dan ook niet aan de orde.”

Elektrificatie

Leidinggevenden geloven in de brandstofcel voor de werkelijke doorbraak in elektrisch rijden. Wat Nederland betreft toonde Kramer zich sceptisch over de stimulering van elektrisch rijden. “Pas als er een level playing field ontstaat, zal er een daadwerkelijke verschuiving optreden richting elektrisch rijden. We zien nu vooral een door de zakelijke markt gedreven elektrificatie, waarbij de Tesla’s na afloop van de leasetermijn hoofdzakelijk naar het buitenland verdwijnen.” Consumenten geloven nog niet in volledig elektrisch rijden. Hybride is de eerste keuze bij consumenten die overwegen een nieuwe auto aan te schaffen. De prijs is het belangrijkste obstakel, gevolgd door gebrekkige laadinfrastructuur en beperkte actieradius. De wereld is verdeeld in eilanden, waarbij de VS, Europa en China als drie belangrijkste eilanden kunnen worden gezien. De richting van de automobielsector is in Europa minder duidelijk dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en China. Meer dan 80 procent van de leidinggevenden in de VS en China is van mening dat in hun land de industrie een duidelijk beleid voert, in West-Europa ligt dat rond de 50 procent. Het belang van West-Europa in de autofabricage neemt bovendien verder af, wordt alom verwacht. 67 procent van de leidinggevenden denkt dat in 2030 minder dan 5 procent van het totaal aantal auto’s nog in West-Europa wordt geproduceerd.

Data

Op grond van het onderzoek constateert Kramer ook dat autofabrikanten hun geïsoleerde positie zullen moeten opgeven. “De auto-industrie wordt nu vooral gedreven door fabrikanten en die zijn asset based. Uiteindelijk draait het om mobiliteit. Wat verwacht de consument van mobiliteit? Dan gaat het erom wie de aanbieder wordt van datagedreven diensten. Autofabrikanten denken nu nog dat zij dat zijn, maar wij bij KPMG denken dat het voor de bestaande autobedrijven onmogelijk is om IT-provider te worden. Zij zullen moeten samenwerken met andere partijen om zodoende een veel beter product te kunnen leveren.” Uit het onderzoek blijkt dan ook dat, terwijl autofabrikanten zichzelf de sturende rol toebedelen wat betreft de technologische ontwikkelingen, 77 procent van de leidinggevenden in de sector denkt dat de wetgeving die agenda zal bepalen.

Autonoom rijden

Autonoom rijden ten slotte is een trend waar veel over gesproken wordt, maar die leidinggevenden uit de sector duidelijk zien als een geval apart. 71 procent gelooft niet dat autonoom rijdende voertuigen zich zullen mengen tussen het gewone vervoer. Wel geloven zij in aparte rijbanen voor autonome voertuigen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters