Krüger: BMW blijft stevige concurrent Daimler

“Hoewel wij nauw met Daimler willen samenwerken als het om mobiliteitsconcepten gaat, zullen wij in de markt stevige concurrenten van elkaar blijven met onze modellen.” Dat stelt ceo Harald Krüger van BMW in de Süddeutsche Zeitung.

De topman benadrukt dat de samenwerking beperkt zal blijven tot mobiliteitsdiensten (en de gezamenlijke deelname in kaartenmaker Here). Er zullen geen platformen voor kleinere modellen komen, zoals in de Duitse pers was gesuggereerd.

Digitalisering

Volgens Krüger (links, naast Daimler-ceo Zetsche) is de samenwerkring tussen BMW en Daimler noodzakelijk om de kosten die gepaard gaan met de digitalisering betaalbaar te houden. Zonder namen te noemen, stelde hij dat zelfs sommige volumefabrikanten deze slag niet op eigen houtje kunnen maken. Wat de dieselaffaire betreft stelt de ceo blij te zijn dat de Duitse overheid accepteert dat het bij BMW om een technische fout ging – en niet om sjoemelsoftware. BMW betaalt een relatief kleine boete van 8,5 miljoen euro voor het te laat oplossen van de problemen. Het bedrag staat in schril contrast met de miljarden die Volkswagen tot nu toe kwijt is.

Hybride

Krüger ziet veel mogelijkheden, zelfs de noodzaak, om in de mix van EV-modellen en typen aandrijving ook hybride modellen te (blijven) leveren – alleen al om de aftersales bij de dealer op peil te houden. Tussen 2021 en 2024 moeten de eerste Level 4 zelfrijdende auto’s op de weg komen. Level 5, de onder alle omstandigheden volledig zelfrijdende auto, is nog ver weg. “Een voorspelling is niet te maken, want investeringen in de infrastructuur en de keuzes van overheden zijn hier cruciaal.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1678 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen