Nederland best voorbereid op autonome auto

Nederland is van 25 landen het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat KPMG heeft gepresenteerd. Het is de tweede keer dat KPMG de Autonomous Vehicles Readiness Index samenstelt. Ook in 2018 stond Nederland al bovenaan. Nederland dankt deze positie vooral aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit  van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt.

Voorwaarden

Het onderzoek geeft een beeld van de voorwaarden die nodig zijn om een grootschalige introductie van de zelfrijdende auto tot een succes te maken en de landen die hieraan het best voldoen. Voor het onderzoek zijn wereldwijd vijfentwintig landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en de verwachte acceptatie door de consument.
2019 2018 Land Score 2019
1 1 Nederland 25,05
2 2 Singapore 24,32
3 Noorwegen 23,75
4 3 Verenigde Staten 22,58
5 4 Zweden 22,48
6 Finland 22,28
7 5 Verenigd Koninkrijk 21,58
8 6 Duitsland 21,15
9 8 Verenigde Arabische Emiraten 20,69
10 11 Japan 20,53
11 9 Nieuw-Zeeland 19,87
12 7 Canada 19,80
13 10 Zuid-Korea 19,79
14 Israël 19,60
15 14 Australië 19,01
16 12 Oostenrijk 18,85
17 13 Frankrijk 18,46
18 15 Spanje 15,50
19 Tsjechië 14,46
20 16 China 14,41
21 Hongarije 11,99
22 18 Rusland 8,55
23 19 Mexico 7,73
24 20 India 6,87
25 17 Brazilië 6,41
“Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de aanwezige infrastructuur”, zegt Sander Klous namens KPMG. “Ook Nederlandse consumenten zijn bereid de zelfrijdende auto op grote schaal te omarmen. Qua overheidsbeleid en wetgeving neemt ons land een vijfde positie op de ranglijst in. Vergeleken met andere landen is Nederland ook verder met het testen van zelfrijdende voertuigen in het vrachtvervoer en de logistieke keten. Bovendien werkt ons land nauw samen met buurlanden om met name voor het vrachtvervoer nieuwe technologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om op belangrijke transportroutes zoals Amsterdam-Antwerpen en Rotterdam-Ruhrgebied grote hoeveelheden chauffeurloze vrachtwagens te kunnen laten rijden. De Nederlandse overheid neemt bovendien het voortouw in het verbeteren van de veiligheid van de zelfrijdende auto en het ontwikkelen van een wettelijk raamwerk. Dat maakt het mogelijk maakt om op de openbare weg te experimenten met zelfrijdende voertuigen. Qua veiligheid is de overheid op dit moment bezig met de ontwikkeling van een rijbewijs voor het voertuig. Dat moet ervoor zorgen dat de chauffeurloze auto zich op de openbare weg net zo veilig en voorspelbaar voortbeweegt als een voertuig met chauffeur.”

Maatschappelijke vruchten

“Voor Nederland hebben wij in kaart gebracht wat de maatschappelijke voor- en nadelen van zelfrijdende auto’s zijn en hoe deze zich financieel laten vertalen in kosten en baten”, zegt Frits Klaver van KPMG Sustainability. “Wij zijn daarbij uitgegaan van een situatie waarin alle auto’s in Nederland de komende dertig jaar vervangen zijn door een zelfrijdende elektrische auto, zoals de Tesla. In totaal levert een volledige invoering van de zelfrijdende elektrische auto de maatschappij en de overheid een bedrag op van € 175 miljard. Dat betekent dat de overheid in staat om iedere burger tegemoet te komen met een subsidie van 54 procent van het voertuig.”

Schonere lucht

Vooral op het gebied van luchtkwaliteit is volgens Klaver veel maatschappelijke winst te behalen. Klaver: “Over een periode van dertig jaar vermindert de CO2-uitstoot met 632 miljoen ton. Dat staat gelijk aan 60,8 miljard euro aan maatschappelijke kosten. Dit zijn kosten door klimaatverandering, zoals veranderingen in landbouwproductiviteit en verzuring van de oceanen. Ook files nemen af. De maatschappelijke schade van files is per dag ruim zes miljoen euro. Met de zelfrijdende auto wordt het fileleed aanzienlijk verzacht. Staat een Nederlander nu per jaar 41 uur vast, straks is dat nog 26 uur. Gemeten over een periode van dertig jaar levert dit een besparing op van 16 miljard euro aan maatschappelijke kosten.”

Minder ongevallen

“Met de zelfrijdende elektrische auto wordt ook de weg veiliger en vinden minder ongevallen plaats. De kosten van materiële schade, zoals blikschade, het wegslepen van auto’s en de kosten van ambulances, gaan hiermee omlaag. Dat geldt ook voor de immateriële schade, de schade die slachtoffers leiden omdat ze kwaliteit van leven moeten inleveren. Met zelfrijdende auto’s kan 90 procent van alle ongevallen worden voorkomen. Over dertig jaar levert dit een besparing van 173 miljard euro op. Als er straks alleen nog zelfrijdende voertuigen zijn, kunnen er meer dan vijfhonderd levens per jaar bespaard worden.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3059 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters