Vrije toegang tot voertuigdata

De Europese Commissie wil in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar regelgeving bekend maken rondom vrije en ongecensureerde toegang tot voertuigdata uit de connected car. Dat valt te concluderen uit berichten van onder andere Clepa, de Europese vereniging van onderdelenfabrikanten.

Op 17 september organiseerde de Commissie een bijeenkomst met alle belanghebbenden om nog eens op een rij te zetten waar de grootste drempels liggen. TRL, een adviesbureau dat is ingehuurd door de Commissie, presenteerde de belangrijkste bevindingen van een studie over de huidige marktsituatie.

Clepa ziet dat het rapport dezelfde zorgen benadrukt die onafhankelijke fabrikanten en leveranciers hebben geuit rond de huidige beperkingen en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten of zelfs nieuwe verdienmodellen rond de datastromen uit de connected auto. Denk daarbij aan dynamische onderhoudsconcepten, intelligente navigatie en commerciële upgrades van voertuigsystemen.

Ontwerp-voorstel

Voortbouwend op hun bevindingen presenteerde TRL mogelijke maatregelen die in komende wetgeving kunnen worden overwogen en stelde beleidsopties voor ter beraadslaging door de Commissie. Die laatste presenteerde ook haar geplande routekaart en te nemen stappen. Er werd een ontwerp-wetgevingsvoorstel aangekondigd voor het eerste kwartaal van volgend jaar. De tijd dringt overigens, want het aantal connected voertuigen groeit snel en zal tegen 2030 naar verwachting al ruim 30 procent van het wagenpark uitmaken.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.