15 procent minder privékilometers bij variabele bijtelling

Naar verwachting gaat 70 procent van de zakelijke rijders minder privékilometers rijden bij een overgang naar een variabele bijtelling. Hierbij wordt de bijtelling vastgesteld op basis van de gereden privékilometers. Vertaald naar de praktijk leidt dit tot een potentiële besparing van 15 procent minder gereden privékilometers van de zakelijke auto.

Een en ander blijkt uit een pilot die is uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie. De pilot bestaat uit een fysieke proef, uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders, en een tweede fase waarin de resultaten uit de proef zijn getoetst onder 1800 respondenten.

Alternatieven

15 procent minder privékilometers betekent, met in totaal 1,5 miljoen zakelijke rijders op de Nederlandse wegen, een besparing van 1,2 miljard kilometers per jaar. Voor die potentiële besparing zal 33 procent voor een alternatieve vervoersvorm kiezen. 20 procent denkt bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken en 6 procent zal meer gebruikmaken van het ov. Een kleine groep verwacht dat er dan meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin.

Draagvlak

80 procent van de respondenten die nu een vaste bijtelling betalen, staat neutraal of positief tegenover een variabele bijtelling. Jan van Delft, voorzitter van de VZR die de pilot uitvoerde: “Deze resultaten lijken te wijzen op een groeiend draagvlak voor dit systeem onder zakelijke rijders. Dit willen we graag verder onderzoeken.”

Prijsprikkel

“Deze pilot laat zien dat sturen op gedrag van automobilisten mogelijk is door een prijsprikkel”, stelt Mobiliteitsalliantie-voorzitter Steven van Eijck: “Die prijsprikkel leidt in deze pilot tot minder privékilometers en andere vervoerskeuzes. Wij pleiten voor meer onderzoek, maar deze pilot draagt bij om in de toekomst tot een doordacht en breed gedragen systeem van betalen naar gebruik te komen. Immers, hierbij gaat de gebruiker betalen van bezit naar gebruik waarbij ook een prijsprikkel ontstaat om andere vervoerskeuzes te maken.”

VZR ziet op basis van de pilot twee scenario’s voor invoering van een variabele bijtelling. In het ene scenario stappen alle zakelijke rijders over op een systeem van variabele bijtelling. In het tweede scenario gaat alleen de groep die nu gebruikmaakt van de 500 kilometerregeling, en nu dus geen bijtelling betaalt, over naar variabele bijtelling. Het tweede scenario acht VZR op korte termijn het meest kansrijk.

 VZR voorzitter Jan van Delft. “VZR pleit al jaren voor een overgang naar variabele bijtelling. Dat is veel eerlijker dan het huidige systeem. VZR heeft de overheid verzocht hier nader onderzoek naar te doen en heeft daarbij haar hulp aangeboden.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *