Afkoopsom leaseauto houdt geen stand bij rechter

Ook de tweede door VZR ondersteunde zaak is bij de rechtbank op 15 juli gewonnen. Net zoals bij het eerste VZR arrest oordeelt de rechter dat een werkgever de afkoopsom van een leaseauto als deze voortijdig wordt ingeleverd bij de leasemaatschappij, niet zomaar aan de werknemer mag doorbelasten.

“We zien helaas dat 80% van de autoregelingen een afkoopsomclausule bevat”, vertelt Jan van Delft, voorzitter VZR. “VZR bepleit al jaren dat dit niet juist is en alleen voor uitzonderlijke gevallen bedoeld is. Als je voor je werk een auto nodig hebt en je wisselt van baan maar krijgt er nog een dikke factuur achteraan, dan is dit geen goed werkgeverschap. Het beperkt je arbeidsmobiliteit als werknemer. Vaak is de hoogte van de afkoopsom voor een werknemer ook niet controleerbaar en daarmee is dit dus ook gewoon oneerlijk.”

Afkoopsomclausule

In de betreffende zaak heeft de werknemer een afkoopsomclausule in zijn autoregeling. Bij vertrek naar een andere werkgever belast de werkgever één op één de afkoopsom door aan werknemer met een bedrag van € 7.468,-.  VZR beoordeelt dit als onredelijk en vindt de afkoopsom buitensporig. VZR berekent een reële afkoopsom van € 3.717,-. De werkgever procedeert maar wordt in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelt dat de afkoopsom zoals door VZR berekend reëel is.

Expliciet

De kantonrechter geeft aan dat werkgever verplicht is zijn werknemers goed te informeren, in dit geval expliciet schriftelijk, op welke wijze de afkoopsom wordt berekend. Werkgever diende bovendien zelf te onderhandelen over de afkoopsom met de leasemaatschappij. VZR is blij met deze uitspraak die meer duidelijkheid verschaft in de relatie tussen werkgever en leaserijder.

Jan van Delft hierover: “Wij roepen werkgevers op om de afkoopsomclausule niet langer standaard op te nemen in de autoregeling en als dit toch gebeurt, heel expliciet te zijn met de informatie-verstrekking. Werknemers raden wij aan een autoregeling voor het tekenen en in ontvangst nemen van de leaseauto écht goed te lezen. Mochten werknemers onverhoopt toch een probleem krijgen dan is dit arrest en nog een schat aan andere informatie op de site van VZR te vinden.”  

  • 30 juli 2020 om 22:00
    Permalink

    Vaak wordt bij een voortijdige contractbeëindiging een veel te hoge vergoeding voor de extra kosten verlangd. Als een met nadruk een duidelijke verklaring voor het gevraagde bedrag wordt verlangd, draait de leasemaatschappij meestal wel bij. Wanneer de kosten worden doorgeschoven naar de medewerker wiens verandering van werkgever voor een overcomplete auto zorgt, is het maar goed dat zo’n ex-werknemer de claim kan laten toetsen door VZR, want als particulier sta je tegenover een werkgever met een “sluitende bepaling” in de autoregeling niet zo sterk. Een quick scan van de gegevens door VZR levert de ruggesteun die nodig is en slechts in een enkel geval is het nodig een stap verder te gaan en de Rechter in te schakelen. Dom van de werkgever natuurlijk om het daarop aan te laten komen, maar net zo dom van een leasemaatschappij om overdreven vergoedingen te verlangen; het lijkt erop dat ze het Burerlijk Wetboek niet kennen. Ook bij Private Lease wordt, behalve bij overlijden en werkeloos worden van de particuliere klant, door de meeste leasemaatschappijen gestuurd op een onredelijk hoge afkoopsom. Het Keurmerk Private Lease legt deze partijen geen strobreed in de weg. Er zijn gelukkig ook aanbieders van Private Lease die wel verantwoorde oplossingen bieden; de moeite waard om dat vooraf te controleren, wellicht ook bij VZR.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.