ALD-dochter Axus mag Sternlease overnemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen bezwaar tegen de overname van Sternlease door ALD Nederland-dochter Axus. Er is volgens de ACM geen reden om aan te nemen dat de geplande transactie de mededinging belemmert.

Daarmee is de laatste horde het groene licht van de Stern-aandeelhouders. Komende maand moeten zij hun oordeel geven. Naar verwachting zullen zij geen hindernis opwerpen. Sternlease verwisselt voor 85 miljoen euro van eigenaar, zo zijn koper en verkoper 1 maart overeengekomen. Het gaat om een vloot van dertienduizend voertuigen. Belangrijk onderhandelingspunt was een SLA die ALD ertoe noopt om nieuwe leaseauto’s in de merkenportfolio van Stern Groep af te nemen bij Stern. Een vergelijkbare deal betrof onderhoud en schadeherstel, die ALD onderbrengt bij de betreffende Stern-ondernemingen, waaronder Stern Point.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †