Shell roept wagenparkbeheer op tot actie

Shell heeft 750 wagenparkbeheerders in vier landen ondervraagd over hun visie op de toekomst en de bepalende trends. Het rapport kijkt vooruit naar 2040 als elektrificatie, autonoom rijden en gebruik boven bezit marktbepalers zijn. Bijna vier van de tien wagenparkbeheerders in Europa verwachten dat het binnenkort een uitdaging zal zijn om concurrerend te blijven.

De drie grote veranderingen die respondenten zien aankomen, zijn de toepassing van nieuwe brandstoftypen (53%), de introductie van nieuwe technologieën (48%) en de komst van nieuwe voertuigtypen (47%). Dit komt volledig overeen met ander onafhankelijk onderzoek en de bredere mening van de industrie. shell-rapport-technology Verrassend genoeg zegt meer dan de helft van de wagenparkbeheerders dat ze weerstand tegen verandering hebben ondervonden, hetzij van chauffeurs hetzij van het hogere management. Misschien wel het meest onthullende antwoord is dat 30% van de wagenparkbeheerders denkt dat het een van de grootste problemen van de komende vijf jaar zal zijn om hun organisatie voor te bereiden op een breder gebruik van alternatieve brandstoffen. shell-rapport-brandstoftypen Brandstoffen nemen uiteraard een prominente rol in het rapport in, maar zijn zeker niet het enige. Een van de onderwerpen in het rapport gaat in op het bezit van het voertuig. Of je daadwerkelijk wagenparkvoertuigen en de infrastructuur daaromheen moet bezitten, is immers een belangrijke financiële overweging. Door een combinatie van technologie en commerciële modellen kun je mogelijk ‘virtuele wagenparken’ gebruiken en voertuigen, onderhoud, brandstofinfrastructuur en ladingen delen. “Het tempo van de veranderingen in commerciële wagenparken neemt snel toe waardoor de sector er over 20 jaar anders uit zal zien en zelfs bijna onherkenbaar zal zijn. Tot voor kort heeft de bedrijfswagenbranche relatief weinig veranderingen gekend, met uitzondering van enkele kleine verbeteringen. Dit zal echter niet lang meer duren. De branche wordt getransformeerd tot een samensmelting van nieuwe technologieën, diensten en een grotere connectiviteit. Nieuwe vaardigheden zullen nodig zijn en nieuwe spelers en bedrijfsmodellen zullen het daglicht zien”, aldus Katya Atanasova, vice-president van Shell Fleet Solutions. >> Het volledige rapport is ook als download beschikbaar bij Shell.

  • 6 februari 2019 om 17:47
    Permalink

    Heel mooi van Shell om aan te sporen tot actief beleid tegen luchtverontreiniging. Het verbaast me wel dat Shell in haar berichten voorbij gaat aan tweede en derde generatie bio-diesel, dat is brandstof die CO2 neutraal is en beduidend schoner is. Zo is HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) dat afval als grondstof heeft, direct bruikbaar als vervanging van diesel zonder aanpassing van de motoren in meng gradaties van 10%, 30%, 50% en nog hoger zelfs. Er staat in Rotterdams gebied een grote fabriek die dit spul maakt ((Neste) terwijl een clubs als “Good Fuels” en Hartog Oil zich steeds duidelijker manisfesteren als leverancier van schonere brandstoffen. Enige bezwaar is nu nog dat over deze schone “Blauwe Diesel” (ca. 25 cent per liter duurder in productie) net zoveel accijns moet worden betaald als voor de veel vuilere gewone dieselbrandstof. Laten we hopen dat de overheid schoon en CO2-arm echt willen steunen met lagere of helemaal geen accijns.

Reacties zijn gesloten.