VIDEO: Private lease, hype, kans of valkuil?

De mobiliteitsmarkt vraagt om meer flexibiliteit en lagere kosten en dan zou private lease wellicht de juiste oplossing kunnen zijn voor de particuliere markt. Dat de snelle opkomst van private lease niet zonder slag of stoot gaat in de leasewereld, bleek wel tijdens de drukbezochte bijeenkomst van Automotive Insiders onder de uitdagende titel: Private lease: hype, kans of valkuil.

Volgens Max Erich van het Economisch Bureau van ING kan private lease zeker het antwoord gaan worden. Erich verwacht rond 2020 zo’n 100.000 private leasecontracten, terwijl dat er anno 2014 17.000 zijn.

“Het is niet zozeer dat de consument niet wil, maar vooral dat hij financieel niet kan en dan zouden private leaseconstructies een prima oplossing kunnen zijn”, aldus Erich. “Het vertrouwen in de economie keert langzamerhand wel weer terug, maar met de aanschaf van de auto wil het nog niet zo erg lukken. Automobiliteit is gewoonweg duur voor consumenten. Jongeren haken als eerste af en dat betekent dat 65-plussers een steeds belangrijkere doelgroep vormen. Wij zien nu al steeds meer scherpe private lease-aanbiedingen in de markt.”

Volgens het kwartaalbericht van ING lijkt private lease in een groeispiraal terecht te zijn gekomen. De bank ziet dan ook goede mogelijkheden in deze leaseconstructies, vooral ook omdat het inspeelt op de toenemende flexibilisering van de maatschappij, waarin aanschaf en bezit van een auto en langdurige, financiële verplichtingen steeds minder goed passen. Vooral de particuliere markt tot 45 jaar lijkt een interessant segment voor private lease, omdat juist deze groep flexibele en betaalbare automobiliteit wenst en over te weinig budget beschikt om een auto aan te schaffen.

Zelfregulering

Op verzoek van het Ministerie van Financiën verricht de Autoriteit Financiële Markten op dit moment onderzoek naar private operational lease. Volgens Andrea Jager van de AFM juicht de overheid zeker nieuwe innovaties toe. “AFM is een voorstander van innovatie in de financiële wereld. Maar dat moet dan wel innovatie zijn waarbij het klantbelang centraal wordt gesteld en rekening wordt gehouden met een gelijk speelveld tussen partijen”, aldus Jager. “Aan private lease zitten risico’s die vergelijkbaar zijn met die van consumptief krediet, zonder dat er sprake is van wettelijk gedragstoezicht. Daarom heeft het de sterke aandacht van de AFM.”

Zorgplicht

Parallel aan het onderzoek van de AFM, is de VNA ondertussen druk in gesprek met consumentenorganisaties om te komen tot tweezijdig afgestemde voorwaarden voor private lease. “Iedereen in onze branche heeft natuurlijk zijn verantwoordelijkheid en zorgplicht naar de consument toe”, aldus VNA-directeur Renate Hemerik, die dit jaar met meer duidelijkheid hierover hoopt te komen.

Tijdens de bijeenkomst en paneldiscussie bleek duidelijk dat de leasewereld nog zoekende is naar de juiste, innovatieve leasevormen (en verdienmodellen) die aansluiten op de veranderende consumenten- en arbeidsmarkt. Betaalbare, flexibele en makkelijk opzegbare automobiliteit lijkt het credo voor de toekomst te worden, zowel in de particuliere als zakelijke markt.

Videoverslag leasebijeenkomst

[responsive-video identifier=”j9cpcUx-Lp4″]

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *