Vloot ALD groeit tot 1,7 miljoen

Leasemaatschappij ALD Automotive heeft zijn vloot in het eerste halfjaar van 2019 met 7,2 procent zien toenemen tot 1,7 miljoen. Met name privélease groeide sterk met 36 procent.

Dat maakt ALD bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Die laten verder een lichte stijging van de groepswinst zien tot een totaal van 280,7 miljoen euro (280,0 miljoen in H1 2018), bij een omzet van 681,4 miljoen, wat een stijging ten opzichte van 2018 betekende van 1,6 procent.

Autoverkopen

De verkoop van eindecontractauto’s kende in het tweede kwartaal van 2019 een opleving tot een totaal van 24,4 miljoen euro. Dat was meer dan de 19,0 miljoen euro van het eerste kwartaal, maar nog altijd beduidende minder dan de 30,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2018.

Saillant detail is dat het aantal verkochte leasewagens in het tweede kwartaal van 2019 is gestegen tot circa 71.000. In het tweede kwartaal van 2018 waren dat er nog 70.000.

Gevraagd naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten, terwijl het aantal verkochte leasewagens steeg, laat ALD weten die vooral te zoeken in de mix van voertuigen die verkocht wordt. Met name het aandeel dieselvoertuigen is in deze periode gestegen en die zijn in het huidige tijdsgewricht sterk aan waardevermindering onderhevig.

Het gedaalde resultaat is goed te zien aan de marge die gemaakt wordt per auto. In het tweede kwartaal van 2019 was het resultaat per auto 346 euro. Dat is meer dan de 258 euro in Q1 2019, maar minder dan de 434 euro in Q2 2018. Toch is ALD daar niet ontevreden over: “Voor 2019 hebben we een richtlijn afgegeven van 100 tot 300 euro per auto. Daar zaten we in Q2 boven.”

Inmiddels ziet ALD de modellenmix van de te verkopen ex-leasewagens al wel verschuiven van diesel naar benzine en groenere varianten (elektrisch, hybride). Vandaar ook dat het resultaat per auto in 2019 alweer stijgt.

Private lease

Het gestegen aandeel private lease heeft een positieve invloed op de cijfers, aldus ALD: “Hoewel de marges per voertuig gemiddeld iets lager liggen bij private lease zorgt het extra volume voor een positief effect op de resultaten.”

Specifiek voor Nederland laat ALD weten dat de totale vloot in de eerste helft van 2019 met ruim 30 procent is toegenomen. De private lease-vloot is in die periode bijna verdubbeld ten opzichte van 2018.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *