VZR: forse toename klachten over afkoopsom

Leaserijders die van baan veranderen, worden soms geconfronteerd met een hoge afkoopsom voor de leaseauto. De Vereniging Zakelijke Rijders heeft het afgelopen halfjaar het aantal klachten over autoregelingen met 25 procent zien toenemen.

Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81 procent van alle werknemers met een leaseauto een autoregeling getekend heeft. In 47 procent van alle autoregelingen is er sprake van een afkoopregeling bij het voortijdig beëindigen van het dienstverband. “Het is al diverse keren voorgekomen dat een werknemer wordt geconfronteerd met een afkoopsom van tienduizend euro”, aldus Jan van Delft, voorzitter van de VZR.

Autoregeling

Die autoregeling is een contract tussen werkgever en werknemer. Die laatste hoeft die regeling overigens niet te tekenen. Jan van Delft: “Het is een regeling die door werknemers vaak lichtvaardig wordt getekend. Daarom hameren wij erop dat werknemers zich moeten realiseren waarvoor ze tekenen. Voor onze leden hebben wij zelf ook een autoregeling opgesteld. Wanneer een werknemer het niet eens is met de autoregeling die hem door zijn werkgever wordt aangeboden kan hij die overleggen en zeggen: dit is een autoregeling die ik wel zou willen tekenen. En dat gebeurt vervolgens geregeld.”

Rechtszaak

Mocht een afkoopsom van tienduizend euro toch opgenomen zijn in een autoregeling, dan is de werknemer nog niet kansloos. De VZR heeft al meerdere keren met succes een dergelijke regeling bij de rechter aangevochten. Het getuigt immers niet van goed werkgeverschap als je een werknemer met een boete van tienduizend euro opzadelt. Jan van Delft: “Als een werkgever een leaseauto niet op een andere manier kan inzetten, zal hij zich meer moeten inspannen om met de leasemaatschappij te onderhandelen over wat hij in zo’n geval kan doen. Een afkoopsom opleggen is wel een heel gemakkelijke manier van de verantwoordelijkheid afschuiven op de werknemer.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

2 reacties op “VZR: forse toename klachten over afkoopsom

 • 25 augustus 2018 om 10:11
  Permalink

  Het is niet zo gek dat in een “Autoregeling” ook vermeld staat dat schade door een vroegtijdige beëindiging van het leasecontract betaald moet worden, althans als het over een “eigen-keuze auto” gaat. Maar dat kan nimmer een vrijbrief zijn voor ongemotiveerde (soms absurd hoge) schadeclaims. De Wet geeft duidelijkheid: wie schade veroorzaakt kan verplicht worden dat te verhoeden, maar daar staat tegenover dat de bewijslast van de schade berust bij degene die schadevergoeding vordert.
  In de praktijk komt vaak voor dat de (ex)werkgever de afkooop-rekening van de leasemaatschappij zonder veel aandacht gewoon doorschuift naar de werknemer en zelfs verrekenen wil met de laatste salarisbetaling. Dat is ongehoord en gelukkig is een rekenmethode beschikbaar waarmee op basis van geringe gegevens al kan worden vastgesteld of een claim wel of niet redelijk is. De VZR gebruikt de quick scan versie van het rekenmodel en dat werkt in veel gevallen al zo overtuigend dat verdere detaillering van de casus niet nodig is; de werkgever (of de leasemaatschappij) kiest eieren voor zijn geld. Het zou de lease-branche sieren om de alle contract-afkopen standaard te voorzien van een solide inzicht in de kostengegevens. Nee, niet de methodiek als bij het Keurmerk Private Lease, maar een echte toelichting van de kosten die het gevolg zijn van een vroegtijdige contractbeëindiging. Leasemijen die dat niet doen en zich verzetten tegen de VZR analyse lopen grote kans op een nederlaag bij de Rechter, ook dat is al bewezen.

 • 27 september 2018 om 13:10
  Permalink

  SelectDrive kent géén boete als je van het contract af wilt.
  Helpt bovendien goed bij het hebben en houden van een goede naam 🙂

Reacties zijn gesloten.