Wagenpark privélease naar 175.000

Het aantal auto’s dat op dit moment via privélease wordt gebruikt, is gestegen tot zo’n 175.000. Ruim een kwart van de zakelijk geregistreerde auto’s betreft een privé geleasete auto.

In totaal rijden er in Nederland 1,1 miljoen zakelijk geregistreerde auto’s. Dat is 12,7 procent van het totale wagenpark. Het aantal nieuwe auto’s dat in 2018 via privélease werd geregistreerd bedraagt naar schatting 65.000. In de eerste acht maanden van 2019 zijn daar zo’n 50.000 auto’s bijgekomen.

Een en ander blijkt uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2019, uitgevoerd door VMS Insight. Daarbij moet worden vermeld dat privé geleasete auto’s eigendom zijn van een leasemaatschappij en dus meetellen voor de zakelijke markt, terwijl de meeste leasemaatschappijen de auto registreren op naam van de consument. De genoemde getallen zijn schattingen van NZO, gebaseerd op RDC-registraties, VNA-cijfers en een eigen inschatting.

Conclusies

In 2018 werden in totaal 443.500 nieuwe personenauto’s verkocht. 57 procent daarvan werd zakelijk aangeschaft. In de eerste maanden van 2019 is dat percentage al gestegen naar 63 procent. Tot en met augustus nam de verkoop van nieuwe auto’s af met 11 procent, het aantal zakelijk geregistreerde auto’s nam slechts met 1,1 procent af.

Aan de hand van het onderzoek concludeert het NZO dat elektrisch rijden de norm wordt. In 2025 is 44 procent van de zakelijke auto’s volledig elektrisch, 55 procent heeft een vorm van elektrische aandrijving. Diesel neemt sterk af, benzine wordt gezien als transitiebrandstof.

Hoewel meer dan de helft van de bedrijven in het onderzoek zegt selectiever om te gaan met het verstrekken van een leaseauto verwacht veruit het grootste deel dat de komende drie jaar geen verandering zal optreden in het totale aantal leaseauto’s. De bedrijfsgroei of de verwachte groei in activiteiten zijn hiervan de oorzaak.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de interesse in het mobiliteitsbudget merkbaar toeneemt. Dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren, waarin zakelijke rijders niet echt warmliepen voor een mobiliteitsbudget. Afgelopen jaar lagen zowel het gebruik van een mobiliteitsbudget als de interesse daarvoor hoger.

Het volledige onderzoek is te downloaden via de site van VNA.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3056 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *