Werknemer betaalt dubbele afkoopsom leaseauto

Tijdens vakanties worden de meeste beslissingen genomen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever. De afhandeling van de huidige leaseauto kan financiële kopzorgen opleveren. Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders blijkt dat de gemiddelde afkoopsom elf mille bedraagt, terwijl deze minder dan vijf mille behoort te zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de opgelegde afkoopsom regelmatig meer dan het dubbele bedraagt dan wat de daadwerkelijke kosten zijn. Een leaseauto is: “een auto die ter beschikking is gesteld aan de werknemer voor een bepaalde periode”. Nederland telt momenteel ongeveer 700.000 leaseauto’s en 600.000 zakelijk gekochte auto’s.

Voortijdig stopzetten

Na gemiddeld 3,5 jaar mag een werknemer een nieuwe leaseauto uitzoeken. Indien de nieuwe leaseauto weer via én bij de huidige werkgever geleased wordt, dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Zodra een werknemer naar een ander bedrijf gaat en de huidige leaseauto niet meegenomen kan worden, begint meestal de financiële pijn. Dan dient er een afkoopsom betaald te worden voor het voortijdig stopzetten van het leasecontract. Deze kosten worden door de werkgever opgelegd aan de werknemer.

Meer dan tweemaal werkelijke kosten

Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders onder hun leden (25.000+) blijkt dat de opgelegde afkoopsom vaak het dubbele is van wat de daadwerkelijke kosten zijn. Dit onderzoek is vanaf begin 2017 gehouden. De gemiddelde opgelegde afkoopsom bedraagt 11.000 euro. Met een enkele uitschieter naar 25.000 euro waarbij de afkoopsom daadwerkelijk 7288 euro bedraagt. De gemiddelde reële afkoopsom was echter 4991 euro. De VZR berekent voor hun leden gratis de reële afkoopsom van hun leasecontract. Deze conclusie wordt bevestigd door de controleverzoeken die de VZR van leaserijders krijgt. Middels het bij de rechtbank gewonnen VZR-arrest én de gratis VZR-afkoopsomberekeningen heeft 92 procent van de leaserijders een beter inzicht gekregen van de daadwerkelijke kosten van de afkoopsom van zijn leaseauto. Voor het berekenen van de afkoopsom werkt de VZR middels een no-cure-no-pay ondersteuning. Dit heeft de individuele leaserijder reeds duizenden euro’s bespaart.