Bosch geeft het werkplaatsconcept Bosch Injection Systems (BIS) een nieuwe impuls. Met een aangepast opleidingsprogramma en de mogelijkheid tot online inschrijving via een extranet zal BIS 2.0 een flinke stap voorwaarts betekenen. Daarnaast investeert de wereldwijd grootste onderdelenfabrikant in een zogenaamd Bosch Injection Sytems-community.

Met dit laatste initiatief stimuleert Bosch de uitwisseling van informatie tussen werkplaatsmedewerkers en Bosch. Op die manier wordt fabrieksdata aangevuld met ervaringen vanaf de werkvloer. Er zullen ook nieuwe deelnemers aan het BIS-concept gezocht worden via de community.

Een cruciale rol bij BIS 2.0 is de ondersteuning van Bosch aan de grossiers, waarmee wordt samengewerkt. Waar BIS in het verleden vooral door de grossier gedragen werd, wil Bosch de grossier nu meer ondersteunen in de promotie en het aantrekken van nieuwe leden. Op Boschinjectionsystems.nl vinden garagebedrijven binnenkort een lijst terug met grossiers die geautoriseerd zijn om BIS aan te bieden. Het contract wordt voortaan ook door drie partijen ondertekend, namelijk Robert Bosch, de betreffende grossier en het deelnemende garagebedrijf.

Andere insteek

“De eenvoud was het grootste succes van BIS. In Nederland hebben we 230 leden. Maar we merkten dat het programma tegen een aantal beperkingen aanliep en de organisatie van het concept niet langer voldeed aan de vraag,” aldus Gerwin Vegter, marketingdirecteur Frankrijk en de Benelux. “We hebben daarom de insteek aangepast, waardoor het nu gemakkelijker is om trainingen uit het BIS-programma te volgen. De trainingen sluiten nu veel beter aan op de behoefte.” Ook wordt de eis om Bovag-lid te zijn geschrapt. Bosch merkt dat er een groeiend potentieel aan cursisten is bij autobedrijven die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten.

Bosch Injection Systems werd in 2006 gelanceerd. Het is een trainingsprogramma rond benzine- en dieselinjectiesystemen voor universele garages die in opleiding en diagnose willen investeren, maar minder behoefte hebben aan sales- of marketingondersteuning van Bosch, zoals bijvoorbeeld bij de werkplaatsconcepten Bosch Car Service en Autocrew.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
5 juni 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties