Sator Holding, onderdeel van LKQ Europe, heeft overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Cartal-Rijsbergen, Heuts, Primaparts, Slager en Veam over de overname van deze automaterialengrossiers. Samen beschikken deze vijf bedrijven over een netwerk met 52 vestigingen met 850 medewerkers en een actuele jaaromzet van ruim 180 miljoen euro. De omzet van Sator Holding komt daarmee uit op ruim 500 miljoen euro.

De overname is tot stand gekomen na een intensieve dialoog tussen Sator en een aantal van haar grootste afnemers in Nederland. Daarbij werd duidelijk dat de wederzijdse afhankelijkheid groot was en zagen alle betrokkenen in dat deze vorm van voorwaartse integratie voor de hand liggend was voor zowel Sator als de betrokken bedrijven. De overname is daarnaast getriggerd door concentraties die zich in de markt aftekenen. Iedereen kan waarnemen dat er een nationale en internationale consolidatieslag gaande is, die zal uitmonden in minder, maar vooral grotere partijen.

“Deze trend was een belangrijk signaal voor eenieder die bij deze afweging betrokken was”, legt Adriaan Roggeveen, ceo van Sator Holding uit. “Wij kunnen als belangrijke marktpartij de ogen voor deze ontwikkeling natuurlijk niet sluiten. Daarom hebben wij, gestimuleerd door onze moedermaatschappij, gekozen voor deze overnames. Het is simpelweg nodig om de duurzaamheid van ons business model te waarborgen.” Verder stelt LKQ-Sator dat het niet bij deze 52 vestigingen zal blijven. “We willen op korte termijn een netwerk van 70-75 vestigingen realiseren”, vult Roggeveen aan.

Drie stappen

Met de overname kiest Sator (moedermaatschappij van onder andere Van Heck, Havam, Kühne en Harrems) voor een hybride business model, waarbij naast het eigen netwerk (two-step) ook een breed net van zelfstandige groothandelsbedrijven wordt beleverd (three-step distribution). Adriaan Roggeveen,  benadrukt dat de discussie over een twee-staps en een drie-staps business model nogal theoretisch is. “Voor zover het om de fysieke distributie gaat, is er in beide gevallen sprake van drie stappen – van fabrikant naar warehouse distributor naar grossier en van grossier naar garage – en die logistieke stappen blijven overeind”, aldus Roggeveen.

Overname 52 vestigingen

Eigen naam

Cartal-Rijsbergen, Heuts, Primaparts, Slager en Veam zullen onder hun eigen naam zelfstandig blijven opereren. Dat strookt volledig met de traditie binnen LKQ, waar het leeuwendeel van de 180 overgenomen bedrijven sinds 1998, nog steeds onder haar oorspronkelijke naam opereert. Dat geldt overigens ook voor het management, dat binnen de door LKQ overgenomen bedrijven op haar post blijft. “Het management van de vijf  Nederlandse ondernemingen heeft zich zonder uitzondering gecommitteerd om aan te blijven en gezamenlijk te bouwen aan nieuwe uitdagingen en kansen. De vijf bedrijven zullen uiteraard wel gezamenlijk zoeken naar synergie en hun best practices delen”, aldus Adriaan Roggeveen.

Roggeveen: “De reparatie- en onderhoudsmarkt wordt structureel kleiner. Veranderend autogebruik en een hogere kwaliteit zorgen voor een continue druk op de aftersalesactiviteiten. Omdat er relatief veel werkplaatsen zijn, wordt de concurrentie heviger en gaat als gevolg daarvan de prijsdruk omhoog. Gevolg van de economische wet van vraag en aanbod. Tegelijkertijd moet je investeren in een hogere servicegraad, onderdelenbeschikbaarheid, trainingen, online activiteiten en marketing. En als straks de telematicaconcepten zich aandienen zal je als grote partij eerder in staat zijn om de consument het gewenste verhoogde serviceniveau te bieden. Dat geldt voor zowel garagebedrijven als grossiers. Door de keten grotendeels in één hand te houden kan hier synergievoordeel worden gerealiseerd. En dat komt ten goede aan het auto- en garagebedrijf. We maken daarmee het garagebedrijf sterker in de strijd om de werkplaatsklant.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
9 juni 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties