Cor Baltus, ceo van Alliance Automotive Group Benelux (AAGB), zal per 1 januari 2025 het roer van de groep overdragen aan Rob Visser, sinds januari 2021 netwerkdirecteur van AAGB.

Baltus begint vanaf die datum aan een nieuwe rol voor Alliance Automotive Group Europe, waarbij hij zich onder andere gaat bezighouden met de uitbreiding van AAG in Europa, onderdeel van het Amerikaanse GPC NAPA. Baltus sluit met zijn nieuwe internationale functie een periode van bijna twaalf jaar af, waarin hij het Benelux-bedrijf heeft geleid, uitgebouwd en succesvol door grote veranderingen heeft geloodst.

Twee taken

“Er liggen twee belangrijke taken op me te wachten; de uitbreiding van de groep naar landen waar we nu nog niet actief zijn en de verantwoordelijkheid voor de nieuwe afdeling New Technology. Wat het eerste betreft helpen mijn acht jaren als Figiefa-bestuurder en voorzitterschap natuurlijk, een functie die ik onlangs achter mij liet, waar ik veel Europese contacten heb opgedaan en een dito netwerk opgebouwd heb. Wat het tweede betreft willen we als AAG vooraan blijven lopen als het gaat om het implementeren van nieuwe technologieën en innovaties in de branche”, legt Baltus uit.

Veranderingen

Baltus stuurde AAGB de afgelopen jaren door vele de veranderingen, onder andere door de overnames die hebben geleid tot de transitie van Brezan naar het huidige PartsPoint. Daarnaast was er het professionaliseren, digitaliseren en moderniseren van het bedrijf, waaronder de supply chain, alsmede het op diverse manieren vertegenwoordigen van de onderneming in bestuursfuncties bij nationale en Europese brancheorganisaties. Baltus realiseerde zo een groei van 800 naar 2500 medewerkers, een enorme omzet-, marge- en winstgroei en begeleidde hij de verkoop van PartsPoint Group aan Alliance Automotive Group Europa. En niet te vergeten: hij leidde de organisatie in de moeilijke periode van de Covid-pandemie. 

“Cor heeft veel betekend voor de organisatie en voor waar we als bedrijf nu staan”, benadrukt Visser. “Hij heeft AAGB gebracht tot een prachtige onderneming waar je graag voor wil werken. Cor heeft strategisch bruggen gebouwd en geanticipeerd op de schaalvergroting die simpelweg noodzakelijk was in de branche.”

Benelux

De ceo per 1 januari 2025, Rob Visser, is momenteel netwerkdirecteur en lid van de groepsdirectie van AAG Benelux. Hij is sinds 2021 aan AAG Benelux verbonden en heeft in die periode zijn visitekaartje afgegeven. Het hernoemen van het netwerk naar PartsPoint was op papier reeds aangezet, maar moest in de praktijk nog uitgevoerd worden. Achter de schermen is daar de afgelopen jaren een enorme berg werk verzet.

Visser heeft met name veel tijd aan de organisatie in België besteed en de ontwikkeling van Partspoint in België gaat snel. Baltus: “De vakbeurs Autotechnica, afgelopen maart in Brussel, was daar een mooi voorbeeld van. Dat was ook een toonbeeld van de Benelux-samenwerking die Visser voorstaat. Door zijn brede kennis van de automotive markt is Visser ook een aanjager geweest in het verbreden van de totale propositie van PartsPoint en komen het succes van de one stop shop-strategie en het opzetten van bijvoorbeeld de schadehersteldivisie uit zijn koker. Zijn uitgebreide ervaring heeft Visser in staat gesteld om de grote transities van de laatste drie jaar binnen AAG Benelux mede vorm te geven, de mensen mee te krijgen en te laten groeien, en ons netwerk tot het beste van de Benelux te vormen.”

Visser: “Omdat Cor al de nodige vlieguren maakte buiten Ede, lagen veel operationele taken al op mijn bord. De afgelopen jaren heb ik me met de support van het team breed met de organisatie bezig kunnen houden. De opzet van de divisie schadeherstel en bijvoorbeeld het concept Tyres-On zijn daar voorbeelden van. Wat dat betreft zal er niets veranderen in onze Benelux-strategie. Overigens zal onze groei de komende tijd met name in België plaatsvinden. In Nederland willen we de schadehersteldivisie nog verdere uitbreiden en zal de relatief nieuwe divisie AAG Equipment zich uitbreiden. Daarnaast hebben we nog een project in portefeuille waarmee we voor de lange termijn stappen willen zetten, namelijk de vergroening van onze logistieke dienstverlening. Dat behelst bijvoorbeeld de elektrificatie van ons wagenpark, maar ook een andere en vooral slimmere kijk op de bezorgfrequentie. Met name de CO2-voetafdruk is straks een discussiepunt, niet in de laatste plaats met onze zakelijke klanten en relaties. Voor iedereen geldt dat die CO2-voetafdruk naar beneden moet. De logistieke dienstverlening is goed voor een kleine 60 procent van deze voetafdruk en dat zou toch flink naar beneden moeten kunnen, denken wij.”

Overdracht

Baltus: “Op basis van zijn ervaring en de geleverde prestaties binnen AAGB is het logisch dat Rob de rol van ceo van AAGB op zich neemt. Wij hebben veel vertrouwen in de mens en de collega Rob Visser, en wij menen dat hij in samenwerking met AAG Europa en alle AAGB-collega’s de organisatie in een volgende fase kan leiden en een vervolg kan geven aan de ingeslagen weg.”

Vanaf juli a.s. begint een formele periode van overdracht en zullen de werkzaamheden van Baltus geleidelijk aan Visser worden overgedragen. Ondertussen wordt een procedure gestart om in de opvolging van Rob Visser als netwerkdirecteur te kunnen voorzien. Per 1 januari 2025 gaat de eindverantwoordelijkheid voor AAG Benelux formeel over van Cor Baltus naar Rob Visser. Door deze zogenaamde warme overdracht is er bij de medewerkers van AAGB een groot vertrouwen dat de ingezette koers wordt voortgezet. De vele positieve veranderingen van de afgelopen periode hebben een groot teamgevoel gecreëerd. Cor Baltus zal tevens zijn functie als vice-voorzitter van RAI Aftermarket ter beschikking stellen. Het tijdbeslag is te groot om dat te combineren met de nieuwe functie bij AAG. Wel blijft hij lid van het hoofdbestuur van RAI Vereniging.

Deel dit artikel op

Eén reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties