Interessant onderzoek vanuit Groot-Brittannië: de hoeveelheid nieuwe features van moderne auto’s worden in grote mate genegeerd door klanten. Autofabrikanten verwachten juist veel van de commerciële kansen van die nieuwe features, bijvoorbeeld via abonnementen.

Uit de enquête onder 500 moderne autobezitters in opdracht van Hyundai blijkt dat tweederde (68%) zich overweldigd voelt door de mogelijkheden van hun auto en dat meer dan een derde (40%) toegeeft dat ze die niet ten volle benutten.

Ook blijkt dat 65% geen gebruik maakt van stemactivering, 57% van verwarmde stoelen en 44% van het op afstand starten van de motor, hoewel bijna een derde (30%) technologie gebruikt om zich veiliger te voelen in de auto en bijna twee vijfde (39%) meer veiligheidsvoorzieningen wenst.

Onwetendheid en gebrek aan vertrouwen

Op de vraag waarom hun autotechnologie niet ten volle werd benut, antwoordde meer dan de helft dat dit te wijten was aan totale onwetendheid (55%), terwijl anderen te weinig vertrouwen hadden in het juiste gebruik van de technologie (31%). Meer dan driekwart (78%) van de bestuurders zegt wel vertrouwen te hebben in de technologie van hun mobiele telefoons, tv’s (78%) en laptops en computers (67%).

Automobilisten gaven ook toe dat ze een deel van de technologie in hun auto pas zes maanden na aankoop ontdekten (55%). De conclusies van de studie tonen volgens Hyundai wel aan dat hoe meer bestuurders de geavanceerde technologie in auto’s omarmen, hoe prettiger het bezit van een auto kan zijn. 30% van de ondervraagden zegt zich bijvoorbeeld veiliger te voelen en 29% voelt zich meer ontspannen wanneer zij de technologie in hun auto ten volle benutten.

Dr. Martha Newson, cognitief psycholoog die het consumentenonderzoek begeleidde, zei: “We hebben bewezen dat meer dan de helft van de bestuurders deze ervaring mist, en daarom willen we deze kwestie aan het licht brengen. Ik heb samen met Hyundai gewerkt aan deze quiz om bestuurders te helpen meten hoe technisch onderlegd ze zijn en hen te laten zien hoe ze hun relatie met technologie kunnen veranderen voor een betere algemene rij- en eigendomservaring.”

Leeftijdsgrens: 30 jaar

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat het Gen Z is die meer tijd en moeite neemt om te leren hoe ze de technologie waarover ze beschikken moeten gebruiken. Mensen onder de 30 zijn aanzienlijk meer geneigd om regelmatig de technologie van hun auto te gebruiken (78%), vergeleken met mensen boven de 30, waarbij mensen boven de 60 het minst geneigd zijn om regelmatig technologie te gebruiken (63%).

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
21 september 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties
  • Wil on Bumperkleven grootste irritatie: “Is er onderzocht wat de reden is van bumperkleven of waarom mensen op de linkerbaan te langzaam rijden? Heel veel…aug 31, 13:51
  • W, (Pim) van der Veer on ‘Moet iedereen een auto hebben?’: “Misschien wordt een eigen auto voor iedere burger als een opeisbaar recht beschouwd. De praktijk is dat iedereen zijn best…aug 30, 18:33
  • Harry Zuur on ‘CO2-rapportage wordt administratieve kluif’: “Straks gaat het al net zo als met de boeren in natura 2000 gebieden, teveel CO2, bedrijf weg er mee!…aug 24, 17:24
  • De Sutter Marc on Modulaire auto verlengt levensduur: “Beste Heel mooi maar helaas wil men deze zaken niet in Belgie, onlangs antwoord bekomen van Vlaamse overheid, In Belgie,…aug 17, 15:50
  • W, (Pim) van der Veer on Bandenvervangingsmarkt blijft afnemen: “Misschien ligt dat aan de lagere snelheden van auto’s, zowel door snelheidsbeperkingen als files. Als genoemd zullen de hogere kosten…aug 14, 17:00