Tom Adams, algemeen directeur Bridgestone Benelux en Frankrijk: “Bridgestone heeft in de bandenvervangingsmarkt in Nederland een aandeel onder de 10 procent. Daar willen we de komende jaren ruim bovenuit komen. Daartoe zullen we investeren in een grotere en bredere voetprint op het digitale speelveld van de mobiliteit. Desondanks zullen productie en verkoop van banden onze corebusiness blijven.”

De sleutelwoorden vandaag zijn digitalisering, data en algoritmen. Autofabrikanten willen (moeten) dataregisseur worden, autobedrijven moeten een multimodaal mobiliteitsloket worden, importeurs dienen hun dienstenpakket uit te breiden en dan zijn er nog nieuwe aanbieders – webshops bijvoorbeeld – en platformen die de eindklant naar zich toe willen halen middels allerlei concepten voor smart mobility. Ondertussen laat de auto zelf wel weten wanneer een onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd en welke services wel of niet moeten worden volbracht. 

Loyaliteit

Intussen zijn ook bandenfabrikanten ervan overtuigd dat hun product alleen onvoldoende is om de slag om de klant te blijven winnen. Steeds meer aanbieders investeren in mobiliteit, soms op eigen kracht, maar vaker binnen samenwerkingsverbanden die dan platformen dan wel ecosystemen worden genoemd. De geleidelijke transformatie van Bridgestone van bandenproducent naar een bredere mobiliteitsactor is daar een voorbeeld van. “Die transformatie is al enige jaren gaande en begint bij de wensen van de klant”, aldus Tom Adams. “Als bandenfabrikant hebben we al langer de eindklant in het vizier. Aan de retailkant hebben we met het ‘eigen’ netwerk, waaronder FirstStop (met in Europa drieduizend vestigingen, waarvan ruim duizend in de Benelux en Frankrijk), een relatie met die consument opgebouwd. Toch is dat onvoldoende om ons op lange termijn van de loyaliteit van de klant te verzekeren. We moeten inspelen op de online steeds actievere consument.”

Nieuwe diensten en producten

Een voorbeeld is het Franse dongelconcept en mobiliteitsplatform Xee, waar Bridgestone in 2017, samen met Total, AXA en Via ID, in investeerde. Tom Adams: “Daar is veel van geleerd. Het heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten en producten binnen Bridgestone. Na die vroege investering in Xee kwam in 2019 de overname van TomTom Telematics, een investering van ruim 900 miljoen euro. Verder werden eigen concepten ontwikkeld, zoals Mobeflex, de leasedienst voor e-bikes (die overigens in februari aanstaande alweer zal worden gestopt, red.) en werd Webfleet Solutions, de nieuwe naam van TomTom Telematics, ondergebracht bij Bridgestone Mobility Solutions. Daarnaast is er een partnership inzake datacollectie en -verwerking met Microsoft opgezet, alles in het kader van onze strategie om een relevante positie te verkrijgen op het digitale speelveld van de mobiliteit. 

Mobox

Vorig jaar werd in Frankrijk het concept Mobox geïntroduceerd. Naar verwachting zal dit voor de bandenretail in potentie disruptieve concept later dit jaar ook in de Benelux op de markt komen. Het is een digitaal bandenservice-abonnement dat kan worden uitgebreid met onder andere regulier onderhoud. Voor Nederland geldt dat Mobox waarschijnlijk niet alleen via het eigen retailnetwerk FirstStop zal worden aangeboden, maar ook via een tweede onafhankelijk netwerk.”

Dat vergt de nodige investeringen. “Absoluut. Het R&D-budget is op jaarbasis momenteel ruim 800 miljoen euro. Een groot deel daarvan zal worden aangewend om te investeren in de ontwikkeling van software, algoritmen en de uitbreiding en versterking van de digitale serviceportfolio. Een voorbeeld hiervan is de mede door ons ontwikkelde smart strain sensor. 

Autofabrikanten

Deze sensor monitort hoe en in welke mate de band wordt belast, zelfs bij lage snelheden, wat uniek is. Op basis van data en een algoritme wordt vastgesteld of en wanneer een band moet worden vervangen.” 

Zoekt Bridgestone daarvoor ook samenwerking met autofabrikanten? “Het is nog te vroeg om daar iets van te mogen zeggen, maar ik kan wel melden dat wij in de loop van 2021 een op data gerichte samenwerking met een Europese autofabrikant bekend zullen maken.” 

Hoe kijkt een bandenfabrikant naar de kansen die de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer bieden? “Elektrische mobiliteit zorgt voor uitdagingen. Bridgestone werkt ook hier nauw samen met gekende autofabrikanten. Zo ontwikkelde Bridgestone banden voor de BMW i3 en de nieuwe VW ID-serie. Daarbij staat aan de productenkant het verlagen van de rolweerstand bovenaan de agenda. Wat betreft digitalisering is de integratie van het TPMS-systeem met andere systemen en sensoren in de auto een must geworden. Dat laatste is niet alleen vandaag belangrijk, maar ook op langere termijn als de autonoom rijdende auto op de weg komt. Zo zie je hoe banden en digitalisering samen onderdeel van de toekomst vormen”, aldus Adams.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
9 juni 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties