De emissietest WLTP die per 1 september van kracht wordt mag volgens ACEA, de koepelorganisatie van Europese autofabrikanten, niet leiden tot hogere CO2-belasting op nieuwe auto’s. De consument is anders de dupe.

De nieuwe meetmethode beoogt een realistischer beeld van verbruik en uitstoot te geven dan zijn voorganger NEDC. Het staat vrijwel vast dat vanaf september per definitie hogere waarden gemeten zullen worden. Aan de prestaties van de auto zelf is dan echter niets veranderd, stelt ACEA, alleen aan de meetmethode.

Portemonnee

Zouden nationale overheden de belasting op auto’s simpelweg aanpassen aan de hogere CO2-uitstoot, dan merkt de consument dat in zijn portemonnee. Een nieuw model wordt daardoor duurder dan een vergelijkbaar exemplaar van vóór 1 september 2017 – puur en alleen vanwege de switch van NEDC naar WLTP. Waar het ene automodel een waarde scoort van bijvoorbeeld 100g CO2/km (vóór 1 september) zou een daarna toegelaten versie op circa 120g CO2/km uitkomen. De nieuwe emissietest gaat over ruim een maand gelden voor alle modellen die worden geïntroduceerd in Europa. Vanaf 2018 wordt de nieuwe meetmethode van kracht voor álle nieuwe auto’s die in de EU worden verkocht.

Eerlijk

Op dit moment baseren negentien EU-lidstaten hun CO2-regime op de uitkomsten van laboratoriumtests. “Nationale overheden moeten actie ondernemen, om zeker te zijn dat belasting die stoelt op CO2-waarden eerlijk blijft”, vindt Erik Jonnaert, algemeen secretaris van ACEA. “Laten ze dat na, dan kan de nieuwe emissietest leiden tot verwarring en financiële lastenverzwaring voor de burger.” Jonnaert pleit er daarom voor dat landen hun schema’s voor CO2-heffing in lijn brengen met de WLTP-uitkomsten.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
20 februari 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties